Oplever du tegn på depression?

Depressioner findes i mange afskygninger. Nogle mennesker rammes utrolig hårdt; andre slipper lettere.

Fælles for alle typer af depressioner er, at de griber dybt ind i personens psykiske tilstand, forholdet til sig selv, sine relationer og sit liv. Depression påvirker personen følelses- og adfærdsmæssigt, kropsligt og kognitivt. Kendetegnende for en depression er desuden, at den kan være vanskelig at tage i opløbet. Mange indser nemlig ikke, at de udviser tegn på depression, hvilket fører til, at de ikke får rakt ud efter hjælp i tide.

Hos Psykologhuset Sdr. Palæ har vi stor erfaring med behandling af depression, og derfor ved vi også, hvilke både fysiske og psykiske tegn, du skal være opmærksom på for at forhindre, at en depression får sit tag i dig. Vi giver dig her et indblik i de typiske symptomer på depression.

5 tegn på depression

  1.   Du oplever en generel tristhed og nedtrykthed, der fører til selvbebrejdelser, selvmordstanker eller indre uro. Du mister glæden ved ting. Du mister håbet og troen på at ting vil forandre sig.
  2.   Du har søvnforstyrrelser. Det viser sig enten ved, at du ofte må ligge længe før du falder i søvn om aftenen, at du sover uroligt og har svært ved at falde i søvn igen, eller at du kan sove hele tiden.
  3.   Du føler dig tappet for energi! En energiløshed, der påvirker din dagligdag, som gør det vanskeligt at tage sig sammen til ting.
  4.   Din appetit har ændret sig – enten har du mistet lysten til at spise, eller også har du fået forøget appetit. Du har måske mere trang til sødt, og er begyndt at trøstespise og tage på i vægt.
  5.   Du har vanskeligt ved at koncentrere dig.

Op imod hver femte dansker får depressionens kraft at føle på et eller andet tidspunkt i livet – både mænd og kvinder er udsatte.

Er du en af disse, og mangler du værktøjer til at komme ud på den anden side, står vi klar til at hjælpe. Det eneste du skal gøre, er at kontakte os.

This entry was posted in Viden om. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.