billedefrise 7 1000x133

Neuropsykolog Anders Degn Pedersen

Cand. Psych. 1991.

Født 1964.

Autoriseret psykolog.

Specialist & Supervisor i Neuropsykologi.

Henvendelse per mail: neuropsykolog@andersdegn.dk

Egen hjemmeside www.andersdegn.dk

Telefon: 41 88 35 16.

Min praksis er på anden adresse, i Højbjerg, se egen hjemmeside.

Jeg modtager klienter uden sygesikringshenvisning (privatbetalende klienter samt forløb betalt af forsikringer, virksomheder og offentlige institutioner). Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring.

Jeg er specialist og supervisor i neuropsykologi. I mere end 25 år har jeg beskæftiget mig med neurorehabilitering og hjerneskadeproblematik, bl.a. på Hjerneskadecentret og ved Neuroteamet i Aarhus og på Aarhus Universitet. I en årrække var jeg ledende neuropsykolog på Hammel Neurocenter og siden sundhedschef på Vejlefjord Rehabilitering.

I øvrigt er jeg en ivrig foredragsholder og underviser og har udgivet adskillige videnskabelige artikler og kapitler til lærebøger om neuropsykologi, rehabilitering og hjerneskade.

Jeg har nu selvstændig virksomhed som specialist i neuropsykologi, og tilbyder en række ydelser inden neuropsykologi, hjerneskadeproblematik og neurorehabilitering:

  • Neuropsykologiske undersøgelser
  • Rådgivende og støttende samtaler til personer med hjerneskade og deres pårørende, herunder kognitiv træning og vejledning til at søge de rette rehabiliteringstilbud
  • Kurser, foredrag og undervisningsforløb til uddannelsesinstitutioner, faglige selskaber, kommuner, patientforeninger og andre (på egen hjemmeside kan ses liste over afholdte kurser og foredrag, samt liste over lærebogskapitler)
  • Supervision af tværfagligt personale på bosteder og andre tilbud i kommunerne, herunder hjerneskadekoordinatorer og hjerneskade-teams
  • Supervision af psykologer på vej mod autorisation eller specialist
  • Konsulent-ydelser til kommuner, regioner, foreninger og private i forbindelse med organisering, udvikling og evaluering af tilbud og ydelser på hjerneskadeområdet
  • Videnskabelig rådgivning og vejledning af forsknings- og Ph.D.-projekter

j

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*