Psykolog Aarhus – Dine psykologer i Aarhus C

Psykolog Aarhus

Psykologer i Aarhus tilbyder individuel terapi for unge og voksne, terapi for par, gruppeforløb, krisehjælp for arbejdspladser, supervision og kurser for behandlere. Klinikindehaver tilbyder videreuddannelse i klinisk hypnose. Gratis psykologhjælp til 18-24 årige med angst-depressionshenvisning fra lægen.

Vi er erfarne, kliniske psykologer, som behandler angst, fobier, depression, stress, lavt selvværd, sorg & krise, vægt- & livsstilsproblemer, problemer på arbejdspladsen – og mange andre former for mistrivsel.

Psykologer i Aarhus med fokus på dine ressourcer

Vi lægger vægt på en tryg og professionel ramme for behandlingen – altid med udgangspunkt i din personlige problemstilling og med respekt for og afklaring af dine forventninger. Målet er at styrke dine ressourcer, skabe forandringer og forbedret livskvalitet. Vi evaluerer løbende samtalerne og dit udbytte af dem, så du får den hjælp, der er bedst for dig.

I vores psykologhus i Aarhus benytter vi en integrativ terapeutisk tilgang. Det vil sige, at vi arbejder med både følelser, tanker, krop og adfærd og inddrager forskellige terapeutiske metoder i forhold til dine behov. Vi er specialiseret i kognitiv adfærdsterapi/ kognitiv terapi, klinisk hypnose/ hypnoterapi og accept- & commitment terapi/ ACT. Metoderne supplerer og komplementerer hinanden, og derfor forsøger vi at integrere dem i vores arbejde for at opnå det bedste udbytte af et terapiforløb.

Vi arbejder med integrativ terapi, da det giver de bedste resultater. Det viser både forskning og vores egen erfaring. Der vil altid være et samspil mellem de følelsesmæssige, kropslige, adfærdsmæssige og kognitive reaktioner på psykiske lidelser, og derfor er det afgørende at arbejde med alle sansemodaliteterne.

Fleksible psykologtider i Aarhus

Du kan få behandling både med og uden sygesikringstilskud. Hvis der er tale om behandling uden for sygesikringen, kan du få akut hjælp uden ventetid. Vi påtager os også akutte sager for virksomheder, organisationer, kommune og regionen. Du har også mulighed for at vælge telefonisk eller video konsultation.


Skriv en besked og vi vender tilbage til dig.