Kognitiv terapi Århus

Kognitiv terapi – en metode til nuancering af synet på dig selv og andre­­­

        Du skal ikke altid tro på dine tanker og du skal ikke altid følge dine følelser

f

Kognitiv terapi (eller kognitiv adfærdsterapi /KAT som det også kaldes) går ud på at nuancere negative automatiske tanker og grundlæggende antagelser, som spænder ben for dig i dit liv. Det er en metode, der hjælper dig til at se muligheder frem for begrænsninger i en situation, og at opnå større accept af dig selv.

Kognitiv terapi er en evidensbaseret behandlingsmeto­de, der bl.a. er fundet virksom i forhold til angst, depression og stress. Den er en af de empirist bedst dokumenterede behandlingsmetoder, psykologer anvender. Med “kognition” menes tænkning.

Vores arbejde med kognitiv terapi i Aarhus

I kognitiv terapi arbejder vi undervejs med:

  • at sætte ord på tanker, følelser og handlinger, som opstår i en situation. Personer med angst eller depression er ofte mest opmærksomme på de følelsesmæssige og kropslige reaktioner. Det, at få sat ord på de tanker, der er knyttet til reaktionerne, analysere holdbarheden af disse tanker og finde alternative tanker, kan medvirke til at berolige eller lette din følelses­mæssige oplevelse af angst eller tristhed. Vi bruger tankeanalyseskema, og indgår aftaler om hjemmeopgaver mellem sessionerne for at fremme udbyttet.
  • at ændre leveregler. Kognitiv terapi lægger vægt på at afdække den rolle tanker og forestillinger har i forhold til udvikling og opretholdelse af din psykiske tilstand. Tankerne hænger ofte sammen med uhensigtsmæssige holdninger, som har rod i din livshistorie. I behandlin­gen arbejder vi på at tydeliggøre disse uhensigtsmæssige holdninger – også kaldet basale antagelser eller leveregler, som spænder ben for forandringer. Og der arbejdes på at tilegne sig mere hensigtsmæssige alternative leveregler.
  • at fortolke indtryk mere nuanceret. Vi fortolker hele tiden indtryk fra virkeligheden omkring os og de situationer vi er i. Vi hæfter os mere ved nogle indtryk frem for andre. Typiske eksempler på uhensigtsmæssige måder at fortolke en situation på er “sort-hvid-tænkning” (f.eks. “hvis jeg ikke klarer mig helt perfekt i situation, er jeg en fiasko”), “katastrofetænkning” (f.eks. “hvis der er mange mennesker i supermarkedet, vil jeg ikke kunne få luft og jeg vil gå i panik ved kassen”) eller “overgeneralisering” (f.eks. “de overhørte mit forslag – det er fordi ingen respekterer mig”). At blive opmærksom på at opfange og ændre disse fortolkningsmåder, kan hjælpe dig til at tænke mere nuanceret, og få mod til handle anderledes.
  • at udfordre sig selv. I terapien arbejdes også med adfærden. F.eks. afprøves de nye leveregler gennem ekspo­neringsopgaver. Der inddrages øvelser, hvor man eksempelvis træner angstprovokerende situationer, du ellers har tendens til at undgå, med henblik på at lære at mestre og mindske angsten. Du registrerer situationer og humør i løbet af ugen for at blive opmærksom på hvilke aktiviteter, der løfter humøret.

De kognitive analyser giver et godt overblik over hvad der sker, når du føler dig angst, deprimeret eller oplever lavt selvværd. Du får nogle konkrete redskaber, du kan anvende i hverdagens situationer, som bevirke at angsten eller depressionen letter. KT kan stå alene. Den kan også kombineres med hypnotera­pi, ACT og/eller mindfulnesstræning. Derved bliver behandlingen endnu mere effektiv end når kognitiv terapi står alene.