Psykolog i Århus til stress

Det er ikke de potentielle stressfaktorer i sig selv, men hvordan vi opfatter og håndterer det, der vil bestemme graden af oplevet stress.(Seligman/Jon Kabat-Zinn)

Stress er den moderne syge – et produkt af samfundets stadig stigende krav til både voksne og børn. I skolen, på arbejdet og hjemme i familien. Det er et problem for stadig flere mennesker og kan ramme alle; rengøringsassistenten, læreren og erhvervslederen. Og ofte er det de mest pligtopfyldende, der bliver syge.

Derfor er der heller ingen skam i at opsøge hjælp hos en psykolog. I Århus er stress en helt almindelig sygdom – ligeså vel som det er tilfældet mange andre steder. Hos Psykologhuset Sdr. Palæ møder vi flere med stressrelaterede problemer, og i vores arbejde som kliniske psykologer i Århus er stress et område, vi har stort fokus på.

Stress er de forandringer, der pga. øget produktion af stress-hormoner,  sker i kroppen og hjernen, hvis der er en ubalance mellem de krav og forventninger, der kommer fra f.eks. din arbejdsplads, fra familien eller fra dig selv – og så de ressourcer, du er i besiddelse af.

Symptomer kan f.eks. være:

  • Øget ulyst eller træthed
  • Hovedpine eller svimmelhed
  • Hukommelses- eller koncentrationsbesvær
  • Rastløshed, irritabilitet, ubeslutsom mv.
  • Søvnproblemer

At være syg af stress kan ikke ses, og det kan derfor føles ensomt og være svært at erkende. Hvis stressen viser sig i form af angst og depression, bliver den for alvor invaliderende og kan medføre tab af arbejdsevne, identitet og selvværd.

Psykolog i Århus til stressbehandling

Hos Psykologhuset Sdr. Palæ tilbyder vi hjælp til dig, der søger en psykolog i Århus til stressbehandling. Vores metoder tager udgangspunkt i velafprøvede og veldokumenterede metoder indenfor den såkaldte integrative terapi. Terapiformen fokuserer på flere forskellige sansemodaliteter og indebærer i praksis, at vi arbejder med både kropslige, følelsesmæssige, adfærdsmæssige og kognitive reaktioner på stress.

stress-behandling giver vi hjælp til at øge din forståelse for dine egne livsvilkår, indsigt i dine følelser, tanke- og handlemønstre og  en ”redskabskasse”  med værktøjer til stress-håndtering, således at du bliver bedre rustet til at klare de udfordringer, der opstår i tilværelsen og derfor føle større livsglæde og tryghed i fremtiden.

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*