Priser

Konsultationer hos aut. psykolog & specialist i psykoterapi

Lone Kærvang uden lægehenvisning

  • Konsultation á 45 min…………………………………………………………………..  1075 kr.
  • Konsultation á 60-90 min. ……………………………………………………1342-1878 kr.

Vi laver individuel aftale om behandlingslængde ud fra dit behov.  Ved forlængede hypnoterapi konsultationer som selvbetaler får du gratis hypnose-filer med (på medbragt usb-nøgle).

Forhør dig nærmere for øvrige takster for par, grupper, supervision og kurser.

Sygesikringstakster

  • Første gangs konsultation á 45 min……………………………………………… 449,18 kr.
  • 2. og efterfølgende konsultationer á 45 min……………………………….. 374,54 kr.
  • Første gangs konsultation á 90 min…………………………………………….  823,72 kr.
  • 2. og efterfølgende konsultationer á 90 min……………………………….. 749,08 kr.
  • For personer fra 18-24 år med lægehenvisning på angst eller depression er behandlingerne gratis

Sygeforsikringen danmark giver 300 kr. (for personer over 25 år) eller 450 (16-25 årige) kr. i tilskud pr. konsultation hos psykolog til medlemmer, hvis du falder inden for sygesikringens regler for henvisning til psykolog, men ikke bruger din henvisning (se afsnittet om sygesikring for beskrivelse af henvisningskategorierne). Dette tilskud gælder for disse kategorier uanset om du har en lægehenvisning el. ej.  Er du i tvivl, om du kan få 300 kr-danmarkstilskuddet til dine konsultationer hos os, så spørg psykologen.

Hvis du bruger din henvisning hos en psykolog får du 200 kr. af din egenbetaling pr. konsultation tilbage i tilskud fra sygeforsikringen, udover tilskuddet som automatisk kommer fra den offentlige sygesikring. Dette gælder uanset om konsultationen foregår individuelt, i gruppe, live eller tlf/video. Tilskuddet er højere for unge. Orienter dig selv hos sygeforsikringen danmark.

Afbudsregler:
Hvis du bliver forhindret i at møde til en aftale, bedes du af hensyn til andre aftaler give besked direkte til din psykolog i god tid (gerne senest 48 timer inden din aftale). SMS til psykolog Lone Kærvang  tlf. 21 75 76 11. Vi har i henhold til sygesikringsoverenskomsten ret til at opkræve et gebyr svarende til egenbetalingen ved afbud senere end dagen før kl. 16.