billedefrise 3 1000x133

Mindfulness

Mindfulness er en af de nyere metoder indenfor den kognitive terapi-tradition med stærke rødder i Buddhismen og yogaen. Den er udviklet i USA og England, primært af Dr. Jon Kabat-Zinn omkring 1979, og inddrager forskellige former for meditation og dagligdagsøvelser.

Vi tilbyder såvel Mindfulness-træning som Mindfulness baseret terapi. Både forskningen og egne erfaringer gennem flere år viser, at det ofte har en positiv effekt på stress, angst og depression, kroniske smerter, forhøjet blodtryk og søvnforstyrrelser samt kan være med til at øge livskvaliteten/selvværdet.

Grundlæggende er Mindfulness en metode, hvor du kan opøve evnen til i hverdagen at være mere tilstede i nuet, være opmærksom på hvad der sker i kroppen, i sanseindtrykkene og i tankerne, uden at lade dig opsluge og uden at dømme. At kunne fokusere på det der faktisk sker her og nu frem for på tanker om fortid og fremtid.

I Mindfulness træner du således en bevidst opmærksomhedskontrol. Målet er at opnå så stor tilstedeværelse i nuet som muligt. Metoden virker, fordi træningen udvikler en ”metakognitiv” opmærksomhed, dvs. du lærer at observere tankeprocesserne, mens de foregår i stedet for at identificere dig med tankeprocesserne. Eftersom det er tankerne, der skaber dine følelsesmæssige reaktioner, er vores erfaring, at denne kontrol kan hjælpe dig til at ændre på eksempelvis negative tankemønstre og således skabe følelsesmæssige og adfærdsmæssige forandringer.

Sagt med andre ord: Ved at observere – og ikke ignorere eller vurdere følelser og tanker – bliver det lettere at se, hvad der driver dig, at se dine tankemønstre og at få et billede af, hvordan du reagerer på eksempelvis stress og pres. Denne bevidsthed om dig selv og dine reaktioner giver mulighed for objektivt at forholde dig til fx en opgave og planlægningen af den i stedet for automatisk at reagere på den ekstra arbejdsbyrde.