Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk psykoterapi er en samlebetegnelse for forskellige varianter af terapi, der alle har det tilfælles, at de udspringer af Sigmunds Freuds psykoanalyse. Der er dog løbet meget vand i åen siden den oprindelige analyse blev udviklet, og de moderne former for psykodynamisk psykoterapi har ikke noget at gøre med at ligge på en briks.
Vi arbejder i denne terapiform med at bevidstgøre ubevidste følelser og tanker. Desuden afdækker vi mønstre i de tilknytningsformer, som er problematiske og som giver besvær i relationer til andre. Særligt i de tætte familierelationer/parforhold, men også i venskaber eller arbejdsrelationer. På symptomniveau kan problemerne komme til udtryk som angstlidelser, depression, selvskade, misbrug, spiseforstyrrelser, stress, vredesudbrud eller andet.
Det er ydermere i fokus at undersøge og afdække relationen til sig selv, og de følelser og tanker, der kan være tabuiserede eller vanskelige at rumme. Det kan være følelser af angst, vrede, skam,  jalousi, eller seksuelle tendenser for nu at nævne nogle stykker.
Undervejs i terapien kan det også være relevant at undersøge hvilke følelser, der opstår overfor terapeuten, eks. vrede eller utryghed. De tilknytningsmønstre og problemer, som volder besvær for dig ude i verden, viser sig nemlig ofte også i forholdet til terapeuten. Derfor er det centralt, at analysere og arbejde med den terapeutiske relation. Arbejdet med dine følelser i terapien, kan give dig vigtige erfaringer med at bryde dine vanlige uhensigtsmæssige mønstre. Erfaringer du kan bruge i dine vigtige relationer i dit liv.
Begreber som forsvarsmekanismer, tilknytningsmønstre, mentalisering, det ubevidste, overjeg’et, og overføring/modoverføring hører til i dette perspektiv.
Psykodynamisk psykoterapi kan udføres selvstændigt, men kan også kombineres med andre former for psykoterapi.
Terapien er velegnet til de fleste lidelser eller problemstillinger, og er særligt velegnet til relationelle problemstillinger.