Kurser

Kurser og uddannelse i klinisk hypnose

Psykologhuset tilbyder videreuddannelse i klinisk hypnose, supervision og egen terapi for psykologer, psykiatere, psykoterapeuter og andre behandlere i relevant klinisk praksis. Gennemgående tilrettelægger og underviser/ supervisor er Specialist og Supervisor i Psykoterapi, Lone Kærvang.

Et intensivt kursusforløb i klinisk hypnose giver behandleren et godt grundlag for at kunne anvende hypnoterapi i sit psykoterapeutiske arbejde. Du kan allerede inddrage hypnose i din behandling efter grundkurset. Kurserne og supervision foregår i Psykologhuset i hjertet af  Aarhus. Deltagelse i kursus modul II og III kræver som minimum et grundkursus i klinisk hypnose. Modul IV kræver desuden grundlæggende erfaring med Ego state terapi (det får du f.eks. på modul I-III).

Undervisningen består af teori, gennemgang af kliniske modeller, klientcases, demonstrationer, videoklip og øvelser/træning i udøvelse af hypnoterapi. Formålet med kurserne er at blive i stand til at arbejde selvstændigt som hypnoterapeut ved at inddrage individuelt tilpassede, terapeutisk virksomme interventioner i forhold til klienten under trance.

Empirisk forskning viser positiv effekt af hypnoterapi, og metaanalyse viser, at inddragelse af hypnose i psykoterapi forbedrer udbyttet af behandlingen sammenlignet med psykoterapi alene. Du kan finde nogle udvalgte meta-analyser under mappen “Artikler om hypnose” her på hjemmesiden.

Kursusbeskrivelse:

Modul I: Grundkursus i klinisk hypnose. Afholdes d. 14.-15. sep. 2024 i Aarhus.

 • Teorier og empirisk forskning om klinisk hypnose. Om den hypnotiske tilstand, om klassiske induktionsmetoder og individuelt tilpassede tranceinvitationer, hypnotiserbarhed, tegn på trance, om generelle principper for opbygning af en hypnosesession og kliniske anvendelsemuligheder. Oplæg om hypnoseforskning og hjernens processer under hypnose. Demonstrationer af og træning i den hypnotiske tilstand, trancefordybelse, tranceratificering og selvhypnose. Du får støtte til læringen ved hjælp af udleverede scrips.
 • Målet med modul I er at du kan begynde at lave trancearbejde med personer, der stiller sig til rådighed for dig som klient og/eller med udvalgte klienter, og du kan bruge metoden til at styrke klientens ressourcer og evne til at opnå indre ro.
 • Program for grundkurset kan ses her: Grundkursus hypnose okt.22
 • Tilmeldingsfrist Aarhus: 10. august 2024.
 • Udvidet grundkursus i hypnoterapi med ego state terapi afholdes 15.-17. april 2024 i Odense.
 • Tilmeldingsfrist Odense: 4. marts 2024.

Modul II: Kursus i ego state terapi . Den 26.-27. oktober 2024 (i Aarhus). 

 • Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego state terapi/ hypnoanalyse. Ego State terapi er en psykodynamisk orienteret tilgang, udviklet fra familieterapi og traumebehandling. Metoderne er egnet til bl.a. behandling af  fobier, angst , overgreb, traumer, selvværdsproblemer og andre fastlåste følelsesmæssige tilstande. Vi træner forskellige ego state metoder, hvor man tilfører ressourcer til problemer, og hvor man arbejder med regression til tidligere traumer/ bagvedliggende årsager til fastlåste symptomer og psykiske tilstande efter inspireret efter SARI-modellen, udviklet af Phillip & Frederick’s. Ego state terapi er en effektiv metode til at opnå hurtigere og dybere lindring for en klient, fordi man arbejder med klientens kerneproblematik og grundantagelser om sig selv. Metoden er dermed et “must” for en hypnoterapeut at kunne, hvis man gerne vil behandle vanskeligere problemstillinger med hypnoterapi (Se evt. beskrivelse af metoden under hjemmesidens tekst om “Ego-State terapi”).
 • Fortsat undervisning i kompetancer som hypnoterapeut (tranceratificering, fordybelse, det hypnotiske sprog, individuelt tilpassede interventioner).
 • Program for kurset kan ses her: Modul II-nov22
 • Tilmeldingsfrist: 10. september 2024 (Aarhus).
 • 3 dages hypnoterapikursus i Odense med ego state terapi 15.-17. april 2024.
 • Tilmeldingsfrist: 4. marts 2024.

Modul III: Integrativ psykoterapi med særligt fokus på hypnoterapeutiske metoder i f.t. depressions- og angsttilstande. Den 11.-12. januar 2025. (i Aarhus)

 • Vi vil på kurset arbejde med hypterapeutiske metoder af særlig relevans for personer depression. Metoder, der øger klientens håb & indre ro, kognitiv fleksibilitet, lindring af skyldfølelse & selvbebrejdelser, rumination/ bekymringstanker, søvnforstyrrelser, årsager og vedligeholdende mekanismer ved depression.
 • Du vil på dette kursus få et overblik over behandlingsforløb med kognitiv/integrativ hypnoterapi. Det er en integrativ terapiform, hvor man integrerer kognitiv terapi, hypnose og psykodynamisk orienteret terapi. Vi vil på kurset arbejde ud fra cirkulære modeller for depression, der inddrager de vigtigste empirisk dokumenterede faktorer, som er årsag til og vedligeholdende mekanismer ved depressionen. Med udgangspunkt i en caseformulering for den enkelte klient tilrettelægges et behandlingsforløb. Du kan læse om denne terapiform i underviser artikel: “Hypnosens bidrag i integrativ psykoterapi” 
 • Tilmeldingsfrist: 1. december 2024.

Du kan også høre mit 1 times foredrag om depression behandlet med hypnose: https://www.facebook.com/hypnoseselskabet.dk/videos/391148049519660

Modul IV: Videregående hypnosekursus med særlig fokus på Ego state terapi ved bl.a. traumer. Den 1.-2. marts 2025. (Aarhus).

 • Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego state terapi/ hypnoanalyse. Ego State terapi er en psykodynamisk orienteret tilgang, udviklet fra familieterapi og traumebehandling. Metoderne er egnet til bl.a. behandling af traumer, fobier, angst , overgreb, selvværdsproblemer og andre fastlåste følelsesmæssige tilstande. Vi træner bl.a. ego state metoder inspireret efter SARI-modellen (regression til tidligere traumer/ bagvedliggende årsager til fastlåste symptomer og psykiske tilstande) efter Phillip & Frederick’s metode. Samt Watkins & Watkins metode, hvor klientens møder sine forskellige konfliktfyldte og ressourceorienterede ego states i et trygt rum mhp. heling (”den indre familieterapi”). Samt Emersons metoder med dialog med ego states under trance. Ego state terapi er en effektiv metode til at opnå hurtigere og dybere lindring for en klient, fordi man arbejder med klientens kerneproblematik og grundantagelser om sig selv. Metoden er dermed et “must” for en hypnoterapeut at kunne, hvis man gerne vil behandle vanskeligere problemstillinger med hypnoterapi (Se evt. beskrivelse af metoden under hjemmesidens tekst om “Ego-State terapi”).
 • Tilmeldingsfrist: 15. januar 2025.

Kurserne i Aarhus foregår i Psykologhuset i Aarhus C i små hold, så det er ekstra trygt at være på, som er en forudsætning for optimal læring. Imellem kursusdagene er der mulighed for at deltage i trænings- og supervisionsgruppe. Det er vigtigt at træne metoderne imellem kursusdagene – på bekendte, på sine klienter og /eller i en træningsgruppe – for at få det optimale udbytte. Som andre psykoterapeutiske metoder kræver hypnoterapi øvelse.

Det er nødvendigt med flere kurser i hypnoterapi, hvis du gerne vil kunne arbejde med dybereliggende og vanskelige problematikker som f.eks. traumer og kroniske depressive tilstande. Du kan tilmelde dig kurserne enkeltvis, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du ønsker et længere forløb. Det kan også være, du har taget grundkursus og/eller andre hypnosekurser andre steder, men ønsker at få bygget mere på eller opnå mere sikkerhed i forhold til at arbejde uden færdige scripts.

Hvis du ønsker mere viden om klinisk hypnose, inden du evt. tilmelder dig kurserne, kan du download artikler om hypnoterapi  her.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Hypnoterapi kurserne, som foregår i Psykologhuset Sdr. Palæ, Sønder Allé 10,  Aarhus C.

1. kursusdag/lørdag er kl. 09.30-17.00 og 2. kursusdag/søndag er kl. 08.30-16.00.

Pris pr. weekendkursus: 4000 kr. Ved samlet tilmelding til min. 3 kurser gives rabat. Pris: 10800 kr. for grundkursus + 2 kurser, og 14400 kr. for i alt 4 kurser.

Min. antal deltagere er 8. Max. antal deltagere er 16.

Tilmelding sker pr mail til kaervang@pc.dk. Du er sikret en plads på kurset, år du har betalt. Tilmelding til et kursus er bindende, når indbetalingen har fundet sted.

Et evt. afbud til et kursus skal ske senest 1 måned før det pågældende kursus. Ved senere afbud skal der – uanset årsagen – betales fuld kursuspris, med mindre jeg har en kursist på venteliste, som kan træde til. Har man indbetalt kursusgebyr og framelder sig rettidigt, får man det fulde kursusbeløb tilbagebetalt, dog forudsat at der er 8 betalende kursister tilbage på kurset. Der vil blive fraregnet et administrationsgebyr på 300 kr. for kursusframelding & tilbagebetaling. Evt. overdragelse af en afmeldt kursusplads til en anden deltager skal ske efter aftale med kursusholder.

Kurserne er godkendes til flere af psykologernes specialistuddannelser. Kursusholder har registreret kurserne i DP’s specialistuddannelsessystem, og de er godkendt, men jeg afventer stadig svar fra DP vedr. modul 1, 2 og 4 hvad de præcist er godkendt under. Modul 3 (Dep.-angst behandlet med integrativ terapi) er godkendt til psykologers specialistuddannelser, 12 timer: Specialiseringsmoduler i Psykoterapi og Psykopatologi, kognitiv grundlagsteori, samt øvrige specialistuddannelser i voksen retning: tværgående modul. Desuden er kurset godkendt til Systematisk Efteruddannelse for sygesikringspsykologer: 10.11. Behandling.

Deltagerforudsætninger for kurser, der godkendes til specialistuddannelser: Mindst 75 % udgøres af psykologer, læger samt anden relevant akademisk faggruppe, og max. 25 % udgøres af andre faggrupper (som f.eks. sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter, mv.). Andre akademikere end psykologer skal have en relevant uddannelse i forhold til de specialistuddannelser, som er kursets målgruppe. Alle deltagere, der optages på kurserne skal have specialiseret uddannelse og erfaring i psykoterapi. Deltagerfordelingen ved kurserne vil leve op til DP’s regler. Giv besked ved tilmelding, hvis du ønsker at få dit kursus med i din specialistansøgning.

Ønsker du selv at prøve hypnose først?

Det er en god idé at have erfaringer med hypnoterapi på egen krop inden eller under en uddannelse i hypnoterapi, enten individuelt eller i gruppe. Fordelen ved at deltage i gruppe, er at du oplever læring ved at være vidne til andres hypnosebehandling.