Kurser

Kurser og uddannelse i klinisk hypnose

Klinikken tilbyder videreuddannelse i klinisk hypnose, supervision og egen terapi for psykologer, psykiatere, psykoterapeuter og andre behandlere i relevant klinisk praksis. Gennemgående tilrettelægger og underviser/ supervisor er Specialist og Supervisor i Psykoterapi, Lone Kærvang.

Et intensivt kursusforløb i klinisk hypnose giver behandleren et godt grundlag for at kunne anvende hypnoterapi i sit psykoterapeutiske arbejde. Du kan allerede inddrage hypnose i din behandling efter grundkurset. Kurserne og supervision foregår i Psykologhuset i Århus (I & IV) eller i Dansk Psykologforening i København (II & III).  Deltagelse i kursus modul II og III kræver som minimum et grundkursus i klinisk hypnose. Modul IV kræver desuden grundlæggende erfaring med Ego state terapi (det får du f.eks. på modul I-III).

Undervisningen består af teori, gennemgang af kliniske modeller, klientcases, demonstrationer, videoklip og øvelser/træning i udøvelse af hypnoterapi. Formålet med kurserne er at blive i stand til at arbejde selvstændigt som hypnoterapeut ved at inddrage individuelt tilpassede, terapeutisk virksomme interventioner i forhold til klienten under trance.

Empirisk forskning dokumenterer effekten af hypnoterapi, og resultaterne viser, at inddragelse af hypnose i psykoterapi forbedrer udbyttet af behandlingen. Du kan finde nogle udvalgte meta-analyser under mappen “Artikler om hypnose” her på hjemmesiden.

Kursusbeskrivelse:

Modul I: Grundkursus i klinisk hypnose. Den 5.-6. februar 2022.

  • Teorier og empirisk forskning om klinisk hypnose. Om den hypnotiske tilstand, om klassiske induktionsmetoder og individuelt tilpassede tranceinvitationer, hypnotiserbarhed, tegn på trance, om generelle principper for opbygning af en hypnosesession og kliniske anvendelsemuligheder. Oplæg om hypnoseforskning og hjernens processer under hypnose. Demonstrationer af og træning i den hypnotiske tilstand, trancefordybelse, tranceratificering og selvhypnose. Du får støtte til læringen ved hjælp af udleverede scrips.
  • Målet med modul I er at du kan begynde at lave trancearbejde med personer, der stiller sig til rådighed for dig som klient og/eller med udvalgte klienter, og du kan bruge metoden til at styrke klientens ressourcer og evne til at opnå indre ro.
  • Program for grundkurset kan ses her: Grundkursus hypnose feb22

Modul II-III: Integrativ psykoterapi med særligt fokus på hypnoterapeutiske metoder i f.t. angst- og depressionstilstande. Den 1.-3. april & 5.-6. maj 2022. Afholdes af Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose, Dansk Psykolog Forening, København.

  • Vi vil på kurset arbejde med hypterapeutiske metoder af særlig relevans for personer med angst og/ eller depression. Metoder, der øger klientens håb & indre ro, kognitiv fleksibilitet, lindring af skyldfølelse & selvbebrejdelser, rumination/ bekymringstanker, søvnforstyrrelser, årsager og vedligeholdende mekanismer ved angst/depression.
  • Du vil på dette kursus få et overblik over behandlingsforløb med kognitiv/integrativ hypnoterapi. Det er en integrativ terapiform, hvor man integrerer kognitiv terapi, hypnose og psykodynamisk orienteret terapi. Vi vil på kurset arbejde ud fra cirkulære modeller for depression og angst, der inddrager de vigtigste empirisk dokumenterede faktorer, som er årsag til og vedligeholdende mekanismer ved disse psykiske lidelser. Med udgangspunkt i en caseformulering for den enkelte klient tilrettelægges et behandlingsforløb. Du kan læse om denne terapiform i underviser artikel: “Hypnosens bidrag i integrativ psykoterapi”
  • Program se her Kursusforløb i kognitiv hypnoterapi ved angst og depression-foråret 2022

Modul IV: Videregående hypnosekursus med særlig fokus på Ego state terapi ved bl.a. traumer. Den 26.-27. februar 2022.

  • Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego state terapi/ hypnoanalyse. Ego State terapi er en psykodynamisk orienteret tilgang, udviklet fra familieterapi og traumebehandling. Metoderne er egnet til bl.a. behandling af traumer, fobier, angst , overgreb, selvværdsproblemer og andre fastlåste følelsesmæssige tilstande. Vi træner bl.a. efter SARI-modellen (regression til tidligere traumer/ bagvedliggende årsager til fastlåste symptomer og psykiske tilstande) efter Phillip & Frederick’s metode. Samt Watkins & Watkins metode, hvor klientens møder sine forskellige konfliktfyldte og ressourceorienterede ego states i et trygt rum mhp. heling (”den indre familieterapi”). Ego state terapi er en effektiv metode til at opnå hurtigere og dybere lindring for en klient, fordi man arbejder med klientens kerneproblematik og grundantagelser om sig selv. Metoden er dermed et “must” for en hypnoterapeut at kunne, hvis man gerne vil behandle vanskeligere problemstillinger med hypnoterapi (Se evt. beskrivelse af metoden under hjemmesidens tekst om “Ego-State terapi”).
  • Se program her:Videregående ego state kursus feb22

Kurserne i Psykologhuset i Århus foregår i små hold, så det er ekstra trygt at være på, som er en forudsætning for optimal læring. Imellem kursusdagene er der mulighed for at deltage i trænings- og supervisionsgruppe. Det er vigtigt at træne metoderne imellem kursusdagene – på bekendte, på sine klienter og /eller i en træningsgruppe – for at få det optimale udbytte. Som andre psykoterapeutiske metoder kræver hypnoterapi øvelse.

Det er nødvendigt med flere kurser i hypnoterapi, hvis du gerne vil kunne arbejde med dybereliggende og vanskelige problematikker som f.eks. traumer og kroniske depressive tilstande. Du kan tilmelde dig kurserne enkeltvis, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du ønsker et længere forløb. Det kan også være, du har taget grundkursus og/eller andre hypnosekurser andre steder, men ønsker at få bygget mere på eller opnå mere sikkerhed i forhold til at arbejde uden færdige scripts.

Hvis du ønsker mere viden om klinisk hypnose, inden du evt. tilmelder dig kurserne, kan du download artikler om hypnoterapi  her.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Klinisk hypnose kurserne (modul I & IV foregår i Psykologhuset Sdr. Palæ, Sønder Allé 10,  Aarhus C. 1. kursusdag er kl. 10.00-17.00 og 2. kursusdag kl. 09.00-16.00.

Prisen for kurserne er 4800 kr. for 2 dages modul.

Min. antal deltagere er 5. Max. antal deltagere på kurserne er 12.

Tilmelding sker pr mail til kaervang@pc.dk. Du er sikret en plads på kurset, år du har betalt. Tilmelding til et kursus er bindende, når indbetalingen har fundet sted.

Et evt. afbud til et kursus skal ske senest 4 uger før det pågældende kursus. Ved senere afbud skal der – uanset årsagen – betales fuld kursuspris, med mindre jeg har en kursist på venteliste, som kan træde til. Har man indbetalt kursusgebyr og framelder rettidigt, får man det fulde kursusbeløb tilbagebetalt, dog fraregnet et administrationsgebyr på 300 kr. Man kan ikke selv overdrage sin kursusplads til en anden deltager.

Hypnosekurserne kan godkendes til flere af psykologernes specialistuddannelser. Dog godkendes max. 30 timer med hypnose. Det 5 dages kursus i angst-depressionsbehandling, planlagt til afholdelse i Psykologfagligt selskab for klinisk hypnose, er forhåndsgodkendt af fagnævnet til Specialistuddannelsen i Psykoterapi voksne, da det lever op til betingelserne for fordelingen ml. teori og terapeutisk træning. Kursusdagene tæller desuden under Specialistuddannelsen i sundhedspsykologi voksne samt under Psykolopatologisk Specialistuddannelse. Underviser er Specialist & Supervisor i Psykoterapi, og dermed godkendt til at kunne varetage specialistuddannelse af psykologer. Grundkursus i klinisk hypnose kan evt. godkendes individuelt i forbindelse med din specialistansøgning.

Deltagerforudsætninger for kurser der godkendes til specialistuddannelser: Mindst 75 % udgøres af psykologer, læger samt anden relevant akademisk faggruppe, og max. 25 % udgøres af andre faggrupper (som f.eks. sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, psykologpraktikanter, mv.). Andre akademikere end psykologer skal have en relevant uddannelse i forhold til de specialistuddannelser, som er kursets målgruppe.

Ønsker du selv at prøve hypnose først?

Det er en god idé at have erfaringer med hypnoterapi på egen krop inden eller under en uddannelse i hypnoterapi, enten individuelt eller i gruppe. Fordelen ved at deltage i gruppe, er at du oplever læring ved at være vidne til andres hypnosebehandling.