Sådan arbejder vi

Målet med psykoterapi er at styrke dine ressourcer, skabe forandringer og forbedret livskvalitet. Samtale med en psykolog er et tillidsvækkende møde, hvor du har mulighed for at blive forstået, opnå lettelse, større indsigt og overblik over din situation. Du kan få hjælp til følelsesmæssig bearbejdning, mere nuanceret tænkning, og støtte til at udfordre dig selv i aktiviteter, du helst undgår.

Vores psykoterapeutiske tilgang er integrativ, fordi såvel forskning som vores erfaring viser, at det giver de bedste behandlingsresultater. Psykiske lidelser, som f.eks. depression, angst og stress påvirker en person både følelsesmæssigt, kropsligt, adfærdsmæssigt og kognitivt.

Kognitiv terapi, ACT, psykodynamisk terapi, klinisk hypnose og mindfulness

I integrativ terapi arbejder vi således med alle sansemodaliteter, og vi integrerer kognitive, psykodynamiske og hypnoterapeutiske metoder. Gennem den kognitive terapi og ACT lærer du f.eks. metoder til undersøgelse, accept og modificering af dine depressive overbevisninger og adfærd, mens klinisk hypnose og mindfulness er mere oplevelsesorienterede og følelsesmæssige-kropslige forankrede metoder. Hvis vi inddrager hypnose i behandlingen, kan du få hjælp til de underliggende mekanismer bag symptomerne, da den hypnotiske tilstand fremmer adgangen til ikke-bevidste processer.

I Psykologhuset er vi specialiseret i kognitiv adfærdsterapi, klinisk hypnose, accept- og commitment terapi (ACT), psykodynamisk terapi og mindfulness, som du kan læse mere om under de respektive afsnit. Metoderne komplementerer og supplerer hinanden, hvilket gør det naturligt for os at integrere dem i et behandlingsforløb. Vores uddannelsesbaggrund og erfaringer er forskellig fra den en psykolog til den anden i huset, og dermed vil det også være forskelligt, hvordan vi arbejder i terapien. Læs mere om de enkelte psykologer, hvis det er en speciel metode, du søger.


Skriv en besked og vi vender tilbage til dig.