ACT

Accept & Commitment Terapi (ACT)

Accepter med sindsro de ting som du ikke kan ændre. Hav modet til at ændre de ting som du kan – Og visdom til at se forskellen.

ACT står for ‘Acceptance and Commitment Therapy’ og er en videre udvikling af Kognitiv Terapi & Adfærdsterapi. Metoden har baggrund i solid videnskabelig dokumentation.

Det er en model og metode, som har vist sig effektiv i forhold til en lang række tilstande og problemer som f.eks. angst, depression, stress, smertebehandling, problemer med selvværd m.m.

Med afsæt i metoden lægger vi i terapien vægt på dine værdier, tanker, accept, engagement og Mindfulness, og arbejder således med at udvikle en åbenhed og psykologisk fleksibilitet over for alle de oplevelser, du møder.

Tre vigtige arbejdsområder:

  • At kunne acceptere dig selv og andre mere fuldt ud.
  • Vælge ud fra dine værdier – hvad vil du gerne livet skal handle om, hvad giver mening og værdi.
  • Hjælpe dig med at vælge handlinger som er i overensstemmelse med dine værdier.

I terapien fokuserer vi ikke kun på et enkelt problem, men griber fat i menneskets kompleksitet og viser, hvordan du kan skabe et liv, hvor du er tilfreds med dig selv og dine omgivelser. ACT-modellen er således en måde at hjælpe dig med at skabe et rigt og meningsfuld liv samtidig med at den uundgåelige stress og lidelse som livet vil bringe håndteres effektivt.

Indenfor ACT antager man, at meget af det du som mennesker kæmper imod er umuligt at komme af med. Tristhed, angst, psykologisk smerte er en del af grundvilkåret ved at være menneske, og snarere end at få det til at gå væk, vil din kamp imod det, ofte forstærke de ubehagelige følelser og oven i købet lede dig væk fra en meningsfuld og livskraftig tilværelse.