Parforhold

Når to mennesker finder sammen, er de sider, de falder for hos hinanden ofte de samme, som senere giver anledning til konflikter mellem dem.

Den gensidige bekræftelse i forelskelsesfasen kan udvikle sig til en opslidende magtkamp; en kappestrid om at komme i 1 – 0 position, hvor parterne har mistet evnen til at ændre de negative mønstre, der styrer forholdet.

Hvad er det, der går galt?

Vi mennesker skabes og påvirkes af de relationer, vi er en del af. Ikke kun de nutidige, men også de fortidige. Parforholdet præges således af den enkeltes baggrund, og parterne bærer i rygsækken tidligere indlærte – og ofte uhensigtsmæssige – mønstre med ind i parforholdet. Disse strategier eller mønstre, som måske er ugennemskuelige og fremmede for den anden, kan føre til konflikter, misforståelser, håbløshedsfølelser og skæv kommunikation.

Alt sammen kan føre til overvejelser om parforholdets opløsning – eller overvejelser om at søge hjælp til at genfinde hinanden.

Parterapi

I parterapi arbejdes der med den enkeltes opfattelser om den anden og den måde, disse forestillinger styrer den relation, som har udviklet sig. Det handler ikke om, hvem der har ret eller uret, men om at forstå de mekanismer, som udspiller sig i parforholdet, således at forandring gøres mulig.

Temaer i parterapi kan eksempelvis være:

  • Konflikter omkring forældreskab
  • Utroskab
  • Jalousi
  • Vrede
  • Vold
  • Utilfredshed med det seksuelle samliv
  • Uenigheder om ansvaret for fællesskabet og hjemmet
  • Fysisk og psykisk sygdom

Hver session er af 1½ times varighed.

For at bestille tid eller høre mere om parterapi i Psykologhuset, henvend dig til:

Lina Guldbrandsen, Tlf: 25119931, Email: psykolog@linaguldbrandsen.dk