Hvad kan en psykolog hjælpe med?

Hos Psykologhuset Sdr. Palæ er det vores opgave at hjælpe patienter med at bringe deres potentielle ressourcer frem i lyset med henblik på at skabe positive forandringer og forbedret livskvalitet. Det kan måske lyde som en meget bred definition. Derfor sætter vi i dette indlæg fokus på de områder, vi arbejder med i vores virke som psykologer i Århus.

Neuropsykiatriske forstyrrelser

Vi tilbyder blandt andet hjælp til mennesker med neuropsykiatriske forstyrrelser som let, moderat og svær depression. Vi arbejder også med forskellige former for angst som deciderede angstanfald, generaliseret angst, præstations- og social angst og fobier som flyskræk og tandlægeskræk.

Stress og livskriser

Vi hjælper også stressramte med at finde ro og balance i deres liv. I vores arbejde har vi desuden fokus på at hjælpe kriseramte mennesker med at bearbejde traumer i forbindelse med tab, dødsfald, seksuelle krænkelser eller livstruende sygdomme.

Mistrivsel hos børn

Vi arbejder både med børn, unge og voksne i vores praksis. Børn kan, ligesom voksne, bære på store mentale byrder, og i vores arbejde som psykologer i Århus fokuserer vi derfor også på at hjælpe børn og unge med neuropsykiatriske lidelser – men også børn, som oplever vanskeligheder i livet på grund af manglende selvværd eller handicap.

Parforhold- og familieproblemer

Endelig arbejder vi også med problematikker i parforholdet eller familien. Det kan være konflikter i forbindelse med skilsmisser – men også problemer som utroskab, jalousi, seksuel utilfredshed og generelle uenigheder.

Kognitiv terapi, mindfulness og andre metoder

I vores psykologpraksis i Århus benytter vi en række metoder i forbindelse med behandling af ovennævnte vanskeligheder – herunder kognitiv terapi, ACT, klinisk hypnose og mindfulness. Du kan læse mere om vores metoder her.

Du er altid hjerteligt velkommen til at kontakte Psykologhuset Sdr. Palæ  på 86 12 08 38 eller psykolog@sdrpalae.dk, hvis du ønsker at tale med en af vores lyttende og erfarne psykologer i klinikken i Århus.

This entry was posted in Viden om. Bookmark the permalink. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.