Psykolog Bea Fischer Hockerup

Cand. Psyk. fra Københavns Universitet 2002

Født 1975

Autoriseret psykolog 2005

Specialist i psykoterapi 2011

Superviser i psykoterapi og psykotraumatologi 2012

Master & Public Governance fra Copenhagen Business School 2017

Tidsbestilling pr. mail til: beahockerup@protonmail.com eller tlf. 23 63 93 91.

Jeg tilbyder individuel og gruppebehandling indenfor integrativ psykoterapi. Jeg anvender primært metoder fra kognitiv terapi,  systemisk og narrativ terapi. Jeg har over 15 års erfaring som offentlig leder og tilbyder derfor også coaching for ledere. Jeg varetager ligeledes kurser, supervision og egen terapi for behandlere, såvel individuelt som i gruppe.

Jeg modtager, som vikar for Lone Kærvang, klienter med sygesikringshenvisning frem til 31.12.2020. Derudover modtager jeg klienter uden sygesikringshenvisning, dvs. privatbetalende klienter samt forløb betalt af forsikringer, virksomheder og offentlige institutioner. Da jeg snart stopper på klinikken kan jeg desværre ikke modtage nye klienter.

Videreuddannelse:

Jeg er efteruddannet i systemisk og narrativ terapi (toårig) og kognitiv terapi (yderligere to år). Ud over en masteruddannelse i offentlig ledelse har jeg primært taget kurser i psykoterapi og psykotraumatologi. Jeg beskæftiger mig med børn, unge og voksne. Jeg er supervisoruddannet.

Eksempler på kurser/efteruddannelser: Psykologisk behandling af problematisk vrede hos voksne, Kognitiv adfærdsbehandling for PTSD, Compassion Focused Therapy, Acceptance and Commitment Therapy og Mindfulness, Cognitive Processing Therapy and Cognitive-Behavioral Conjoint Therapy for PTSD, Misbrug og dobbeltdiagnoser, Traumebehandling, Kognitiv behandling af angst og depression, Debriefing, Mindfulness meditation, At arbejde med suicidaltruede, pårørende og efterladte, Etik, Forståelse og behandling af unge i massive psykosociale vanskeligheder, Ressourcefokuseret familie- og netværksarbejde, Børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd, Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser, Børn kan – Løsningsfokuseret tilgange i arbejdet med børn og unge, m.m.

Tidligere ansættelse som psykolog (og/eller leder):

Jeg var ansat i flere kommunale institutioner, i PPR, i familiebehandling, i dag og døgnbehandling af børn og unge samt specialskoler. Desuden har jeg arbejdet i en årrække som specialkonsulent i Forsvaret, med danske krigsveteraner og deres pårørende. Jeg har varetaget opgaver i beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 18 og 30 år i Københavns Kommune.

Jeg startede som privatpraktiserende psykolog i august 2019, på fuld tid. Jeg er tilknyttet sygesikringen frem til 31.12.2020.

Afbudsregler:

Hvis du bliver forhindret i at møde til en aftale, bedes du af hensyn til andre aftaler give besked (gerne pr. sms) til mig i god tid (senest 48 timer inden din aftale) på tlf. 23 63 93 91. Benyt IKKE mail til afbud, med mindre afbuddet kommer tidligere end 48 timer før. Jeg opkræver et gebyr svarende til taksten for den aftalte konsultation, ved afbud senere end dagen før kl. 16.00.