Sygesikringen

Sygesikringshenvisning psykolog

Der er i begrænset omfang offentligt tilskud til psykologhjælp i Danmark. Du kan få en henvisning via egen læge, hvis du har en krise på baggrund af bestemte hændelser, der er sket indenfor det seneste år (gælder kategorierne 1-8). Eller hvis du har været udsat for sexuelle overgreb, inden du fyldte 18 år (kategori 9). Eller hvis du opfylder kriterierne for let-moderat angst– eller depressionstilstand (kategori 10,11). Vær opmærksom på at du skal bestille tid hos psykolog inden din henvisning bliver 1 måned gammel; henvisninger ældre end 1 måned er nemlig ugyldige (regnet fra lægens datering).

Omfattet af overenskomsten er:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer med let til moderat depression over 18 år.
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, mellem 18 og 38 år.

Vær opmærksom på, at der for de første 8 kategorier gælder, at hændelsen skal være sket/diagnosen skal være stillet inden for det seneste år, regnet fra lægens datering af henvisningen.

Du kan læse en uddybning af henvisnings kategorierne her og se, hvad der skal til, for at du opfylder kravene til en henvisning.

Vær desuden opmærksom på at selv om du har fået en henvisning fra lægen, er den ikke nødvendigvis gyldig. Sygesikringsreglerne er så ulogiske og komplicerede, at det sker, en læge kommer til at lave en fejlhenvisning. Som psykologer har vi pligt til at tjekke henvisningens gyldighed. Sygesikringen udbetaler ikke honorar til psykologen for ydelser med ugyldige henvisninger. De hyppigste fejlhenvisninger er henvisning på årsager, der er sket for mere end et år siden, eller henvisning på spiseforestyrrelser  (En spiseforstyrrelse er ikke en fysisk invaliderende sygdom i overenskomstens forstand, men en psykisk lidelse, som sygesikringen ikke dækker).

Behandling af let-moderat depression og angst med sygesikringshenvisning.

Vi vil meget gerne hjælpe personer, der lider af angst og depression. Vi har faktisk specialiseret os i det. Desværre svarer den økonomiske ramme for sygesikringens tilskud til behandlingen ikke til behovet  i befolkningen. Hver psykolog har derfor fået en årskvote, som vi ikke må overskride. Derfor kan der være længere ventetid eller lukket for tilgang i perioder på behandling af angst og depression. Desværre har vi i øjeblikket (september 2019) lukket for tilgang inden for disse kategorier).

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået en lægehenvisning på angst eller depression og ønsker behandling i Psykologhuset allerede nu?

Du kan selv betale, hvis du har mulighed for det, og komme i behandling her i huset med det samme. Kontakt klinikken for priser og muligheder, eller kontakt Marie Birkholm direkte: tlf. 22119100 eller kontakt@psykologmariebirkholm.dk eller Lone Kærvang: kaervang@protonmail.com.

Sygeforsikringen danmark giver tilskud på 300 kr. pr konsultation til psykologhjælp ved autoriseret psykolog til alle klienter inden for sygesikringens henvisningskategorier, hvis du ikke kan bruge din henvisning hos din psykolog og dermed ikke får sygesikringstilskudet. De giver desuden 300 kr. i tilskud til angste over 38 år og børn under 18 år (børn uanset årsag). Det maksimale årlige tilskud for voksne er 7.200 kr., og for børn er det maksimale årlige tilskud 2.400 kr.

Du kan forsøge at søge økonomisk hjælp til behandlingen gennem din sundhedsforsikring, sagsbehandler eller arbejdsgiver. Du kan henvise til ovenstående tekst, og fremføre vanskelighederne med at kunne bruge din sygesikringshenvisning.

Hvis du har mulighed for at blive henvist på en anden henvisningskategori, så kontakt din læge og forhør dig om det.