Positiv Psykologi

– et balanceret syn på det hele menneske

Psykologien bør være lige så optaget af at understøtte styrker, som af at reparere skader.

Martin P. Seligman

Positiv psykologi er ikke som sådan én bestemt terapeutisk retning, men mere et samlende felt for viden om og forskning i de positive sider af menneskelivet: menneskers styrkesider, trivsel, lykke etc. Når vi anvender positiv psykologi handler det om at vi er opmærksomme på dine styrker, ressourcer og de værdier du gerne vil styre efter. Når man kender sine ressourcesider, kan de ofte inddrages til at ”hjælpe” med udfordringspunkterne. Når vi anvender en positiv psykologisk tilgang betyder det, at vi spørger til positive oplevelser, at vi taler om dine styrker og talenter, samt om hvordan dette kan hjælpe dig til at komme videre i forhold til din henvendelsesårsag.

Særligt indenfor de sidste 15 år er der lavet markant mere forskning indenfor det positivt psykologiske felt og dermed givet os mere viden om det normale, velfungerende menneske, når det er bedst. Forskningen viser bl.a. at et positivt psykologisk fokus i terapien har vist sig at forbedre risikoen for tilbagefald, at øge oplevelsen af være kompetent i livet (selfefficacy).

Vi beskæftiger os med den positive psykologi, fordi vi ved at alle ønsker at trives bedst muligt i livet. At lindre smerte er at fjerne en af barrierene for trivsel, men trivsel er en process, der rækker ud over og er mere end fraværet af angst og depression og derfor har vi den positive psykologi som opmærksomhedspunkt.

Der er desuden elementer af positiv psykologi at spore i flere af vores anvendte metoder: i både ACT (værdibaseret målsætning, mindfullness), kognitiv terapi (f.eks. alternative tanker/adfærd) og i hypnoterapi (det ressourceorienterede arbejde).