Priser

Konsultationer hos autoriseret psykolog uden henvisning

  • Konsultation á 45 min…………………………………………………………………  980,- kr.
  • Konsultation forlænget…………………………………………………….  1350-1620,- kr.

Konsultationer hos psykolog & specialist i psykoterapi uden henvisning

  • Konsultation á 45 min……………………………………………………………………..  1000,- kr.
  • Konsultation á 60-90 min. (evt. incl. personlig hypnose-CD)………….  1250 – 1750,- kr.

Vi laver individuel aftale om behandlingslænge ud fra dit behov. Forhør dig nærmere for øvrige takster for par, grupper, supervision og kurser.

Sygesikringstakster

  • Første gangs konsultation á 45 min………………………………………………….  412,75 kr.
  • 2. og efterfølgende konsultationer á 45 min……………………………………..  344,17 kr.

Sygeforsikringen danmark giver 300,- kr. i tilskud pr. konsultation hos psykolog til medlemmer, hvis du falder inden for sygesikringens regler for henvisning til psykolog, men ikke bruger din henvisnig (se afsnittet om sygesikring for beskrivelse af henvisningskategorierne). Dette tilskud gælder for disse kategorier uanset om du har en lægehenvisning el. ej.  Er du i tvivl, om du kan få 300 kr-danmarkstilskuddet til dine konsultationer hos os, så spørg din psykolog.

Hvis du bruger din henvisning hos en psykolog får du halvdelen af din egenbetaling tilbage i tilskud fra sygeforsikringen danmark pr. konsultation, udover tilskuddet som automatisk kommer fra sygesikringen, uanset om konsultationen foregår individuelt eller i gruppe.

Afbudsregler:
Hvis du bliver forhindret i at møde til en aftale, bedes du af hensyn til andre aftaler give besked direkte til din psykolog i god tid (senest 48 timer inden din aftale). SMS eller ring til Lina Guldbrandsen – tlf. 25 11 99 31 eller Lone Kærvang  tlf. 21 75 76 11. Vi har i henhold til sygesikringsoverenskomsten ret til at opkræve et gebyr svarende til egenbetalingen ved afbud senere end dagen før kl. 16. For øvrige klienter er vil der blive opkrævet betaling for aftalen ved afbud senere kl. 12 dagen før aftalen.