Priser

Konsultationer hos psykolog/autoriseret psykolog uden henvisning

  • Konsultation á 50 min…………………………………………………………………….  980,- kr.
  • Konsultation forlænget …………………………………………………………………..  1350-1620,- kr.
  • Konsultation á 45 min for stud. på videreg.udd., pensionister m.v…  825,- kr.

Konsultationer hos psykolog & specialist i psykoterapi uden henvisning

  • Konsultation á 45 min……………………………………………………………………..  980,- kr.
  • Konsultation á 60-90 min. (evt. incl. personlig hypnose-CD)………………  1250 – 1750,- kr.

Vi laver individuel aftale om behandlingslænge ud fra dit behov. Forhør dig nærmere for øvrige takster for par, grupper, supervision og kurser.

Sygesikringstakster

  • Første gangs konsultation á 45 min………………………………………………….  403, 39,- kr.
  • 2. og efterfølgende konsultationer  á 45 min……………………………………..  336,36,- kr.

Sygeforsikringen danmark giver pr. 1. jan. 2017 300 kr i tilskud til medlemmer pr. konsultation hos psykolog, hvis du falder inden for sygesikringens regler for henvisning til psykolog (se afsnittet om sygesikring for beskrivelse af henvisningskategorierne) – uanset om du har en læge henvisning eller ikke har det, men ikke bruger den. Desuden giver sygeforsikringen tilskud, hvis du er over 38 år og lider af angst, eller hvis du er barn under 18 år, og har brug for psykologbehandling. Er du i tvivl, om du kan få 300 kr-danmarkstilskudet til dine konsultationer hos os, så spørg vores sekretær eller din behandler.

Hvis du bruger henvisning får du 200 kr i tilskud pr. konsultation, uanset om det er individuelt el. i gruppe konsultationen foregår.

Afbuds regler:

Hvis du bliver forhindret i at møde til en aftale, bedes du af hensyn til andre aftaler give besked til klinikken i god tid (senest 48 timer inden din aftale) på tlf. 86 12 08 38 (Benyt IKKE mail til afbud). Vi har i henhold til sygesikringsoverenskomsten ret til at opkræve et gebyr svarende til egenbetalingen ved afbud senere end dagen før kl. 16.