Priser

Konsultationer hos psykolog/autoriseret psykolog uden henvisning

  • Konsultation á 50 min…………………………………………………………………….  980,- kr.
  • Konsultation forlænget …………………………………………………………………..  1350-1620,- kr.
  • Konsultation á 45 min for stud. på videreg.udd., pensionister m.v…  825,- kr.

Konsultationer hos psykolog & specialist i psykoterapi uden henvisning

  • Konsultation á 45 min……………………………………………………………………..  980,- kr.
  • Konsultation á 60-90 min. (evt. incl. personlig hypnose-CD)………………  1250 – 1750,- kr.

Vi laver individuel aftale om behandlingslænge ud fra dit behov. Forhør dig nærmere for øvrige takster for par, grupper, supervision og kurser.

Sygesikringstakster

  • Første gangs konsultation á 45 min………………………………………………….  403,39 kr.
  • 2. og efterfølgende konsultationer á 45 min……………………………………..  336,36 kr.

Sygeforsikringen danmark giver pr. 1. jan. 2017 300,- kr. i tilskud pr. konsultation hos psykolog til medlemmer, hvis du falder inden for sygesikringens regler for henvisning til psykolog (se afsnittet om sygesikring for beskrivelse af henvisningskategorierne) – uanset om du har en lægehenvisning, men ikke bruger den eller ikke har en henvisning. Desuden giver sygeforsikringen tilskud, hvis du er over 38 år og lider af angst, eller hvis du er barn under 18 år og har brug for psykologbehandling. Er du i tvivl, om du kan få 300 kr-danmarkstilskudet til dine konsultationer hos os, så spørg din psykolog.

Hvis du bruger henvisning får du 200,- kr. i tilskud pr. konsultation, uanset om konsultationen foregår individuelt eller i gruppe.

Afbudsregler:
Hvis du bliver forhindret i at møde til en aftale, bedes du af hensyn til andre aftaler give besked direkte til din psykolog i god tid (senest 48 timer inden din aftale). SMS eller ring til Iben Sejerøe-Szatkowski – tlf. 30 22 97 30, Line Rosenlund – tlf. 21 39 38 51 eller Dorte Sigrid Madsen – tlf. 41 57 18 23. Vi har i henhold til sygesikringsoverenskomsten ret til at opkræve et gebyr svarende til egenbetalingen ved afbud senere end dagen før kl. 16.