billedefrise 7 1000x133

Neuropsykolog Anders Degn Pedersen

Anders-1644

Cand. Psych. 1991.

Født 1964.

Autoriseret psykolog.

Specialist & Supervisor i Neuropsykologi.

Henvendelse per mail: neuropsykolog@andersdegn.dk

Egen hjemmeside www.andersdegn.dk

Telefon: 41 88 35 16

Jeg er specialist og supervisor i neuropsykologi. I mere end 25 år har jeg beskæftiget mig med neurorehabilitering og hjerneskadeproblematik, bl.a. på Hjerneskadecentret og ved Neuroteamet i Aarhus og på Aarhus Universitet. I en årrække var jeg ledende neuropsykolog på Hammel Neurocenter og siden sundhedschef på Vejlefjord Rehabilitering.

I øvrigt er jeg en ivrig foredragsholder og underviser og har udgivet adskillige videnskabelige artikler og kapitler til lærebøger om neuropsykologi, rehabilitering og hjerneskade.

Jeg har nu selvstændig virksomhed som specialist i neuropsykologi, og tilbyder en række ydelser inden neuropsykologi, hjerneskadeproblematik og neurorehabilitering:

  • Neuropsykologiske undersøgelser
  • Rådgivende og støttende samtaler til personer med hjerneskade og deres pårørende, herunder kognitiv træning og vejledning til at søge de rette rehabiliteringstilbud
  • Kurser, foredrag og undervisningsforløb til uddannelsesinstitutioner, faglige selskaber, kommuner, patientforeninger og andre (på egen hjemmeside kan ses liste over afholdte kurser og foredrag, samt liste over lærebogskapitler)
  • Supervision af tværfagligt personale på bosteder og andre tilbud i kommunerne, herunder hjerneskadekoordinatorer og hjerneskade-teams
  • Supervision af psykologer på vej mod autorisation eller specialist
  • Konsulent-ydelser til kommuner, regioner, foreninger og private i forbindelse med organisering, udvikling og evaluering af tilbud og ydelser på hjerneskadeområdet
  • Videnskabelig rådgivning og vejledning af forsknings- og Ph.D.-projekter

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*