Ydernummer vikariat

Erfaren psykolog søges som vikar for ydernummerpsykolog i perioden 1. jan.-1. august 2019.

Har du lyst til at få erfaring med sygesikringsklienter og have en god sikker indtjening som privat praktiserende psykolog i 7 måneder?
Evt. som startskudet på din karriere som privat praktiserende psykolog.

Du skal være cand.psych., autoriseret psykolog og gerne i gang med eller færdig med relevant specialistuddannelse.
Du skal have erfaring med sygesikringens henvisningskategorier.
Du skal kunne godkendes af bedømmelsesudvalget som kvalificeret til at varetage behandling af sygesikringsklienter.
Du skal have CVR-nr.
Du skal have mod på den administrative del af ydernummerpsykologens arbejde.
Du skal praktisere fra Psykologhuset Sdr. Palæ, mens du vikarierer.
Du skal kunne tiltræde i vikariatet fra 1. jan. 2019, el. snarest muligt derefter.
Du har mulighed for at fortsætte som lejer i klinikfællesskabet Psykologhuset Sdr. Palæ efter vikariatets udløb.

Honorarerne fra klienter og regionen går direkte til dig. Ved 20 konsultationer pr. uge vil du kunne have en månedlig omsætning på ca. 75000 kr.

For adgangen til klinikken og ydernummeret betaler du 8500 kr. pr måned. Beløbet dækker det, du får brug for under vikariatet:
Leje af stort, møbleret lokale centralt i Aarhus med adgang til klinikkens fællesområder som venteværelse, toiletter, køkken og gr. rum/undervisningsrum. Der er også computer.
Forbrugsudgifter til el, varme, internetadgang, forsikring, alarmsystem, rengøring, rengørings/toiletartikler, mv.
Præsentation af dig på hjemmesiden, evt. med link til din egen hjemmeside. Du kan foreslå ændringer og tilføjelser i hjemmesidens indhold.
Du får brugeradgang til klinikprogrammet Equus (bla. til klientbookning, journalføring og afregning med sygesikringen) og Henvisningshotellet.

Skriv kort mail om din motivering for vikariatet incl. kort CV til: kaervang@pc.dk.
Bliver vi enige om et samarbejde, skal bedømmelsesudvalget godkende dig som vikar.

Lone Kærvang
kaervang@pc.dk
21757611