Vikar for ydernummer

Vikar for psykolog med ydernummer søges frem til 1. aug. 2020.

Jeg søger en erfaren klinisk psykolog, der kan vikariere for mig i min praksis i Sønder allé 10, Aarhus C, mens jeg har delvis orlov fra mit ydernummer. Vikariatet løber fra nu (snarest muligt) og frem til 1. august 2020. Vikariatet kan være et springbræt til at etablere sig som privat praktiserende psykolog i Psykologhuset Sdr. Palæ. Bedømmelsesudvalget har godkendt min orlov, men skal også godkende vikaren.

Send en kort mail om din interesse for vikariatet, dine erfaringer med overenskomstens målgruppe og terapeutisk(e) referenceramme(r). Du skal være autoriseret psykolog. Også gerne Specialist i Psykoterapi eller på vej til godkendelse som Specialist.

Da jeg selv er tilbage i deltidsarbejde skal vi dele mit ydernummer. Vikaren kan tage hovedparten af det antal sygesikringskonsultationer, der svarer til en fuldtidsstilling (= 21 konsultationer om ugen). Vikaren lejer sig ind i et flot lyst 22 m2 lokale hele ugen, dvs. du kan supplere din indtægt med andre klienter og/eller psykologopgaver.  Lokalet kan evt. være helt el. delvist møbleret, hvis du ønsker det.  Der er plads til at kunne have grupper. Vikaren betaler et månedligt bidrag til klinikdriften, som dækker alle de mest nødvendige klinikudgifter for en privatpraktiserende psykolog så som leje, rengøring, internet, klinikprogram  (til den elektroniske del af sygesikringsarbejdet, journalisering, afregning osv), forsikring og hjemmeside. Du får din egen profil på klinikkens hjemmeside.

Behandlingen skal foregå på ydernummerindehavers klinikadresse i Sdr. alle. I disse Coronavirus-tider er der dog også mulighed for at have video el. tlf konsultation med klienter fra en anden adresse. Det er samme takster for disse konsultationer som normalt.

Jeg har en venteliste af sygesikringsklienter, således at vikaren kan få aftaler i kalenderne lige fra starten af.

Du kan fortsætte som lejer i huset efter 1. august 2020 på almindelige lejevikår, hvis du/ vi ønsker dette.

Ansøgningsfrist: Snarest muligt – jo før jo bedre!

Behov for yderligere information? Send mig en mail til kaervang@pc.dk. Eller ring/sms til 21757611.

                                           Lone Kærvang

                                           Specialist & Supervisor i Psykoterapi

                                           www.psykologhusetsdrpalae.dk