billedefrise 9 1000x133

Supervision

Supervision for psykologer, andre klinikere og pædagogisk personale tilbydes af Lone Kærvang og Line Rosenlund. Du kan gå i et individuelt forløb, eller du kan deltage i et forløb i gruppe.

Psykolog Line Rosenlund tilbyder supervision og egenterapiPsykolog Line Rosenlund tilbyder supervision og egenterapi

Supervison ved Lone Kærvang.

Supervisonen henvender sig primært til psykologer på vej til autorisation, psykologer under specialistuddannelse og psykoterapeuter med relevant uddannelsesmæssig baggrund. I supervisionen kan indgå videooptagelse af supervisanders behandlingsarbejde, undervisning i metoder og demonstration af hypnoterapeutisk intervention. Der vil blive superviseret ud fra en integrativ tilgang,  hvor kognitiv terapi og hypnose som regel vil indgå.

Supervision i gruppe med fokus på hypnoterapi foregår fredage kl. 9 til senest kl. 14.
Skriv mail til kaervang@pc.dk for at tilkendegive din interesse og få mere information.

Supervision til autorisation ved Line Rosenlund.

Line Rosenlund tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation. Der kan være tale om sagssupervision i forhold til psykologfaglige opgaver med børn, unge og deres netværk. Der er også mulighed for supervision med fokus på udviklingen af din psykologrolle.

Supervisionen kan være individuel eller i gruppe. Den overordnede referenceramme er systemisk/narrativ, og elementer fra bla. ACT, kognitiv terapi og udviklingspsykologi vil også blive inddraget.

Supervision af pædagogisk personale ved Line Rosenlund.

Vi tilbyder supervision af personale, som arbejder i pædagogiske miljøer med børn eller unge eller voksne med udviklingshæmning. Supervision kan være individuel eller i gruppe. Den overordnede referenceramme er systemisk/narrativ, og elementer fra bla. ACT og kognitiv terapi vil også blive inddraget. Ligeledes vil relevante udviklingspsykologiske og kliniske psykologiske perspektiver blive bragt i spil.

Kontakt: Line Rosenlund, psykolog@linerosenlund.dk