billedefrise 9 1000x133

Supervision

Supervision for psykologer og andre behandlere inden for psykoterapi samt tværfagligt personale tilbydes af Lone Kærvang og Lina Guldbrandsen. Du kan gå i et individuelt forløb, eller du kan deltage i et forløb i gruppe.

Psykolog Line Rosenlund tilbyder supervision og egenterapi

Supervison ved Lone Kærvang.

Supervisonen henvender sig primært til psykologer på vej til autorisation, psykologer under specialistuddannelse og læger og psykoterapeuter med relevant uddannelsesmæssig baggrund. I supervisionen kan indgå videooptagelse af supervisanders behandlingsarbejde, undervisning i metoder og demonstration af hypnoterapeutiske interventioner. Der vil blive superviseret ud fra en integrativ tilgang,  hvor kognitiv terapi og hypnose som regel vil indgå.

Skriv mail til kaervang@pc.dk for at tilkendegive din interesse og få mere information.

Supervision ved Lina Guldbrandsen.

Supervision af psykoterapi til psykologer på vej mod autorisation og under specialist uddannelse, samt supervision til læger i uddannelsesforløb (LG er godkendt supervisor i Dansk Psykiatrisk Selskab).  Supervision til psykoterapeuter og til tværfagligt personale.
Supervision kan gives individuelt eller i gruppe.
Der tages udgangspunkt i en integrativ tilgang,  med særligt vægt på psykodynamisk terapi , adfærdsterapi (ACT og KAT), samt eksistentiel tænkning.
Der kan også aftales specifikke metodetræningsforløb.
Supervisionen tilpasses den enkeltes forudsætninger og professionsfaglige ståsted.
Jeg lægger vægt på feedback på supervisionsprocessen, dels for at jeg som supervisor både kan tilpasse supervisionen bedst muligt og selv lære nyt, og dels som træning for supervisander i at forholde sig til processer og feedback.
Jeg tilstræber at skabe tryghed og mod til at kunne tage svære og til tider angstskabende problemstillinger op (som de fleste har). Jeg er struktureret, holder tidsplanen, og arbejder i gruppesupervision som regel med reflekterende teams, med mindre andet ønskes.