Kurser

Kurser og uddannelse i klinisk hypnose

Klinikken tilbyder videreuddannelse i klinisk hypnose, supervision og egen terapi for psykologer, psykiatere og psykoterapeuter. Gennemgående tilrettelægger og underviser på kurserne er Specialist og Supervisor i Psykoterapi, Lone Kærvang.

Klinisk hypnose uddannelse og kurser

Jeg tilbyder et intensivt kursusforløb på 4 moduler, som giver behandleren et godt grundlag for at kunne anvende hypnoterapi i sit psykoterapeutiske arbejde. Modul 1 og 4 foregår i Psykologhuset i Århus, modul 2 og 3 foregår i Dansk Psykologforenings lokaler i København. Du kan tilmelde dig separat til de enkelte moduler.

Undervisningen består af teori, gennemgang af kliniske modeller, klientcases, demonstrationer, videoklip og øvelser. Formålet med kurserne er at blive i stand til at arbejde selvstændigt som hypnoterapeut ved at inddrage individuelt tilpassede, terapeutisk virksomme interventioner i forhold til klienten under trance.

Kursusbeskrivelse:

Modul I: Grundkursus i klinisk hypnose. Den 15.-17. maj 2020. Sted: Psykologhuset Sdr. Palæ, Århus.

  • Teorier og empirisk forskning om klinisk hypnose. Om den hypnotiske tilstand, om klassiske induktionsmetoder og konverserende /non direktive individuelt tilpassede tranceinvitationer, hypnotiserbarhed, om generelle principper for opbygning af en hypnosesession og kliniske anvendelsemuligheder. Oplæg om hypnoseforskning, hjernens processer under hypnose og det hypnotiske sprog. Demonstrationer af og træning i den hypnotiske tilstand, trancefordybelse, tranceratificering og inddragelse af klientens ressourcer i den hypnoterapeutiske session. Du får støtte til læringen ved hjælp af udleverede scrips, men du lærer også at arbejde mere selvstændigt i forhold til den enkelte klient, da det giver bedre udbytte for klienten.

Modul II-III: Behandling af depression og angst med kognitiv /integrativ psykoterapi med særligt fokus på den hypnoterapeutiske del af behandlingen. Den 22.-23. august samt 2.-4. oktober 2020.

Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade, København.

Arrangør/ tilmelding: Psykolog Fagligt Selskab for Klinisk Hypnose.

  • Vi vil på kurset arbejde med hypterapeutiske metoder af særlig relevans for personer med angst og/ eller depression. Metoder, der øger klientens håb & indre ro, kognitiv fleksibilitet, lindring af skyldfølelse & selvbebrejdelser, rumination/ bekymringstanker, årsager og vedligeholdende mekanismer ved angst/depression.
  • Du vil på dette kursus få et overblik over behandlingsforløb med kognitiv/integrativ hypnoterapi. Det er en integrativ terapiform, hvor man integrerer kognitiv terapi, hypnose og psykodynamisk orienteret terapi. Vi vil på kurset arbejde ud fra en cirkulær model for depression, der inddrager de vigtigste empirisk dokumenterede faktorer, som er årsag til og vedligeholdende mekanismer ved depression. Med udgangspunkt i en caseformulering for den enkelte klient tilrettelægges et behandlingsforløb.
  • Se mere om dette kursus her:
  • https://klinisk-hypnose.org/event/hypnose-og-kognitiv-terapi-ved-angst-og-depression/

Modul IV: Ego state terapi. Datoer for dette kursusmodul på 2 dage er endnu ikke fastlagt. Det bliver i dec. 2020-feb. 2021.

  • Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego state terapi/ hypnoanalyse. Ego State terapi er en psykodynamisk orienteret tilgang, udviklet fra familieterapi og traumebehandling. Metoderne er egnet til bl.a. behandling af traumer, fobier, angst og andre fastlåste følelsesmæssige tilstande. Vi træner SARI-modellen (regression til tidligere traumer/ bagvedliggende årsager til fastlåste symptomer og psykiske tilstande) efter Phillip & Frederick’s metode. Samt Watkins & Watkins metode, hvor klientens møder sine forskellige konfliktfyldte og ressourceorienterede ego states i et trygt rum mhp. heling (”den indre familieterapi”). Ego state terapi er en effektiv metode til at opnå hurtigere og dybere lindring for en klient, fordi man arbejder med klientens kerneproblematik. Metoden er dermed et “must” for en hypnoterapeut at kunne.(Se evt. beskrivelse af metoden under hjemmesidens tekst om “Ego-State terapi”).

Kursus modul I og IV foregår  på klinikken, hvor vi har et undervisningslokale og en række terapilokaler til rådighed. Deltagerne træner undervejs metoderne i grupper, og får således personlige oplevelser med hypnose både som klient og terapeut. I frokostpausen går vi på restaurant i nærheden.

Imellem kursusdagene er der mulighed for at deltage i trænings- og supervisionsgruppe. Det er vigtigt at træne metoderne imellem kursusdagene – på bekendte, på sine klienter og /eller i en træningsgruppe for at få det optimale udbytte. Som andre psykoterapeutiske metoder kræver hypnoterapi øvelse.

Vi anbefaler dig et samlet uddannelsesforløb i hypnoterapi, da det giver det bedste udbytte. Du kan tilmelde dig kurserne enkeltvis, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du ønsker et længere forløb. Det kan også være, du har taget grundkursus/-kurser andre steder, men ønsker at få bygget mere på eller opnå mere sikkerhed i forhold til at arbejde uden færdige scripts.

Tilmeldingsfrist er senest 1 måned før kursusstart.

Hvis du ønsker mere viden om klinisk hypnose, inden du evt. tilmelder dig kurserne, kan du download artikler om hypnoterapi  her.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Klinisk hypnose uddannelse og kurserne foregår i Psykologhuset Sdr. Palæ, Sønder Allé 10,  Aarhus C. 1. kursusdag er kl. 10.00-17.00 og 2. kursusdag kl. 09.00-16.00. 3. kursusdag på modul I kl. 9-15.

Prisen for et 3 dages grundkursus (modul I på 3 dage) er 4600 kr.  incl. forplejning og kursusmaterialer.

Max. 15 deltagere.

Tilmelding sker pr mail til kaervang@pc.dk. Tilmelding = betaling. Tilmelding til et kursus er bindende, når indbetalingen har fundet sted. Tilmeldingsfristen er 4 uger før kursusstart. 

Et evt. afbud til et kursus skal ske inden tilmeldingsfristen til det pågældende kursus.  Ved senere afbud skal der – uanset årsagen – betales fuld kursuspris, med mindre vi har en kursist på venteliste, som kan træde til. Har man indbetalt kursusprisen før tilmeldingsfristen og melder afbud før denne frist, får man det fulde kursusbeløb tilbagebetalt, dog fraregnet et administrationsgebyr på 250 kr.

Kurserne kan godkendes til flere af psykologernes specialistuddannelser. Hvert kursusmodul tæller i Specialistuddannelsen i Psykoterapi voksne. Dog godkendes max. 30 timer med hypnose. Kursusdagene tæller desuden under Specialistuddannelsen i sundhedspsykologi voksne samt under Psykolopatologisk Specialistuddannelse.

Ønsker du selv at prøve hypnose først?

Det er en god idé at have erfaringer med hypnoterapi på egen krop inden eller under en uddannelse i hypnoterapi. Jeg vil derfor anbefale at du tilmelder dig egen terapi i hypnose. Gerne i gruppe, så du oplever læring ved at være vidne til andres hypnosebehandling.