Kurser

Kurser og uddannelse i klinisk hypnose

Klinikken tilbyder videreuddannelse i klinisk hypnose, supervision og egen terapi for psykologer, psykiatere og psykoterapeuter. Gennemgående tilrettelægger og underviser på kurserne er Specialist og Supervisor i Psykoterapi, Lone Kærvang.

Klinisk hypnose uddannelse og kurser

Vi tilbyder et intensivt kursusforløb på 3 moduler, som giver behandleren et godt grundlag for at kunne anvende hypnoterapi i sit psykoterapeutiske arbejde. Undervisningen består af teori, gennemgang af kliniske modeller, klientcases, demonstrationer, videoklip og øvelser. Formålet med kurserne er at blive i stand til at arbejde selvstændigt som hypnoterapeut ved at inddrage individuelt tilpassede, terapeutisk virksomme interventioner i forhold til klienten under trance. Du kan downloade programmet her:Kursusprogram-2015-16

Kursusbeskrivelse:

Modul I: Grundkursus i klinisk hypnose. Dato for næste afholdelse er endnu ikke fastlagt. Send gerne mail for at vise interesse.

  • Teorier og empirisk forskning om klinisk hypnose. Om den hypnotiske tilstand, om klassiske induktionsmetoder, hypnotiserbarhed, om generelle principper for opbygning af en hypnosesession og kliniske anvendelsemuligheder. Oplæg om hypnoseforskning og hjernens processer under hypnose. Demonstrationer af og træning i den hypnotiske tilstand, trancefordybelse og tranceratificering. 

Modul II: Depression og kognitiv hypnoterapi. Ressourcer & problemløsning.  Dato for næste afholdelse er endnu ikke fastlagt. Sende gerne mail for at vise interesse.

  • Vi vil på kurset gå videre med dine kompetancer som hypnoterapeut. Du vil lære om principperne for det hypnotiske sprog og det, at give virksomme forslag under trance . Vi vil træne konverserende, nondirektive invitationer til trance samt individuelt tilpassede hypnosesessioner, hvor man inddrager materiale fra klientens eget sprog og ressourcer, og tilfører dét til klienten, som han mangler for at kunne løse sit problem. Vi vil under kurset arbejde med, at du bliver mere fri og legende som hypnoterapeut og fremmer dine evner til at give virksomme forslag til den enkelte klient, således at du bliver mere uafhængig af færdige hypnosescrips. Disse almene hypnoterapeutiske kompetancer vil være brugbare i forhold til alle klienter, du ønsker at behandle med hypnoterapi. Ved også at mestre konverserende tranceinduktion, kan du nå flere klienter, også dem, der har vanskeligheder ved trancetilstanden .
  • Vi vil på kurset arbejde med hypterapeutiske metoder af særlig relevans for personer med depression. Metoder, der øger klientens håb & indre ro (”antidepressiv førstehjælp”), kognitiv fleksibilitet, lindring af skyldfølelse & selvbebrejdelser og rumination.
  • Du vil på dette kursus få et overblik over behandlingsforløb med kognitiv hypnoterapi. Kognitiv hypnoterapi er en integrativ terapiform, hvor man integrerer kognitiv terapi, hypnose og psykodynamisk orienteret terapi. Vi vil på kurset arbejde ud fra en cirkulær model for depression, der inddrager de vigtigste empirisk dokumenterede faktorer, som er årsag til og vedligeholdende mekanismer ved depression. Med udgangspunkt i en caseformulering for den enkelte klient tilrettelægges et behandlingsforløb.

Modul III: Ego state terapi. Dato for næste kursus er endnu ikke fastlagt.

  • Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego state terapi/ hypnoanalyse. Ego State terapi er en psykodynamisk orienteret tilgang, udviklet fra familieterapi og traumebehandling. Metoderne er egnet til bl.a. behandling af traumer, fobier, angst og andre fastlåste følelsesmæssige tilstande. Vi træner SARI-modellen (regression til tidligere traumer/ bagvedliggende årsager til fastlåste symptomer og psykiske tilstande) efter Phillip & Frederick’s metode. Samt Watkins & Watkins metode, hvor klientens møder sine forskellige konfliktfyldte og ressourceorienterede ego states i et trygt rum mhp. heling (”den indre familieterapi”). Ego state terapi er en effektiv metode til at opnå hurtigere og dybere lindring for en klient, fordi man arbejder med klientens kerneproblematik. Metoden er dermed et “must” for en hypnoterapeut at kunne.(Se evt. beskrivelse af metoden under hjemmesidens tekst om “Ego-State terapi”).

Kurserne foregår  på klinikken, hvor vi har et undervisningslokale og en række terapilokaler til rådighed. Deltagerne træner undervejs metoderne i grupper, og får således personlige oplevelser med hypnose både som klient og terapeut. I frokostpausen går vi på restaurant i nærheden.

Imellem kursusdagene er der mulighed for at deltage i trænings- og supervisionsgruppe. Det er vigtigt at træne metoderne imellem kursusdagene – på bekendte, på sine klienter og /eller i en træningsgruppe for at få det optimale udbytte. Som andre psykoterapeutiske metoder kræver hypnoterapi øvelse.

Vi anbefaler dig et samlet uddannelsesforløb i hypnoterapi, da det giver det bedste udbytte. Du kan tilmelde dig kurserne enkeltvis, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du ønsker et længere forløb. Det kan også være, du har taget grundkursus/-kurser andre steder, men ønsker at få bygget mere på eller opnå mere sikkerhed i forhold til at arbejde uden færdige scripts.

Tilmeldingsfrist er senest 1 måned før kursusstart.

Hvis du ønsker mere viden om klinisk hypnose, inden du evt. tilmelder dig kurserne, kan du download artikler om hypnoterapi  her.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Klinisk hypnose uddannelse og kurserne foregår i Psykologhuset Sdr. Palæ, Sønder Allé 10,  Aarhus C. 1. kursusdag er kl. 10.00-17.00 og 2. kursusdag kl. 09.00-16.00. 3. kursusdag på modul II kl. 9-15.

Normalprisen for et 2 dages kurser er 3300 kr. (rabatpris: 3000 kr.) og for et 3 dages kursus 4675 kr. (rabatpris: 4250 kr.), incl. forplejning og kursusmaterialer. Du kan få rabatprisen ved samlet tilmelding til min. 2 kursusmoduler. Prisen er 10250 kr. for 3 kursusmoduler, ialt 41 kursustimer.

Ved fuldt bookede kurser vil kursister, der har tilmeldt sig hele forløbet ved tilmeldingsfristen, have fortrinsret i forhold til kursister, der kun tilmelder sig et kursus. Ellers optages kursister efter først til mølle princippet. Max. 15 deltagere.

Tilmelding sker pr mail til kaervang@pc.dk. Tilmelding = betaling. Tilmelding til et kursus er bindende, når indbetalingen har fundet sted. Tilmeldingsfristen er 4 uger før kursusstart. 

Et evt. afbud til et kursus skal ske inden tilmeldingsfristen til det pågældende kursus.  Ved senere afbud skal der – uanset årsagen – betales fuld kursuspris, med mindre vi har en kursist på venteliste, som kan træde til. Har man indbetalt kursusprisen før tilmeldingsfristen og melder afbud før denne frist, får man det fulde kursusbeløb tilbagebetalt, dog fraregnet et administrationsgebyr på 250 kr.

Kurserne er godkendt til flere af psykologernes specialistuddannelser. Hvert kursusmodul tæller 12-17 t i Specialistuddannelsen i Psykoterapi voksne under: 12.4.4.2.3. Dog godkendes max. 30 timer med hypnose. Kursusdagene tæller desuden under Specialistuddannelsen i sundhedspsykologi voksne: 11.4.4.2.2, samt under Psykolopatologisk Specialistuddannelse (pkt. 13.4.4.2.3).

Ønsker du mere viden om hypnose først?

Lejlighedsvist arrangerer klinikken en halvdags workshop: Introduktion til klinisk hypnose for de nysgerrige og skeptikerne. Pris: 350 kr. Yderligere information om workshoppen kan downloades som pdf her. Ved interesse, send da en mail til kaervang@pc.dk og vi sender dig en mail, når dato er fastlagt. Er i en gruppe, der har interesse for det, kan I også vælge at bestille en workshop.