Kurser

Kurser og uddannelse i klinisk hypnose

Klinikken tilbyder videreuddannelse i klinisk hypnose, supervision og egen terapi for psykologer, psykiatere og psykoterapeuter. Gennemgående tilrettelægger og underviser på kurserne er Specialist og Supervisor i Psykoterapi, Lone Kærvang.

Jeg tilbyder et intensivt kursus forløb i klinisk hypnose, som giver behandleren et godt grundlag for at kunne anvende hypnoterapi i sit psykoterapeutiske arbejde. Modul 1 foregår i Psykologhuset i Århus i okt. 2020, modul 2 og 3 foregår i Dansk Psykologforenings lokaler i København i forårssemestret 2021. Du kan tilmelde dig separat til modul 1 og modul 2+3, og du kan allerede inddrage hypnose i din behandling efter grundkurset.

Undervisningen består af teori, gennemgang af kliniske modeller, klientcases, demonstrationer, videoklip og øvelser. Formålet med kurserne er at blive i stand til at arbejde selvstændigt som hypnoterapeut ved at inddrage individuelt tilpassede, terapeutisk virksomme interventioner i forhold til klienten under trance.

Kursusbeskrivelse:

Modul I: Grundkursus i klinisk hypnose. 24.-25. oktober 2020.

Sted: Psykologhuset Sdr. Palæ, Århus.

  • Teorier og empirisk forskning om klinisk hypnose. Om den hypnotiske tilstand, om klassiske induktionsmetoder og individuelt tilpassede tranceinvitationer, hypnotiserbarhed, tegn på trance, om generelle principper for opbygning af en hypnosesession og kliniske anvendelsemuligheder. Oplæg om hypnoseforskning og hjernens processer under hypnose. Demonstrationer af og træning i den hypnotiske tilstand, trancefordybelse, tranceratificering og selvhypnose. Du får støtte til læringen ved hjælp af udleverede scrips.
  • Målet med modul 1 er at du kan begynde at lave trancearbejde med dine klienter, og kunne bruge metoden til at styrke klientens ressourcer og evne til at opnå indre ro.

Modul II: Fortsætterkursus i Klinisk Hypnose, Ego state terapi.

2 dage i januar 2021. Datoer fastlægges snarest muligt. Sted: Psykologhuset Sdr. Palæ, Århus.

Efter du har øvet dig med hypnosen, er du klar til at få fyldt mere på. På modul 2 lærer du mere om det hypnotiske sprog.  Du lærer om ego state terapi, og mere om inddragelse af klientens ressourcer i hypnosesessionen. Du lærer at arbejde mere selvstændigt i forhold til den enkelte klient. Det giver bedre udbytte for klienten, og gør at flere klienter vil opnå et udbytte ved metoden.

Modul II-III: Behandling af depression og angst med kognitiv /integrativ psykoterapi med særligt fokus på den hypnoterapeutiske del af behandlingen. Aflyst i aug-okt. 2020 pgaf Coronakrisen. Nye datoer i begyndelsen af 2021 er endnu ikke fastlagt.

Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade, København.

Arrangør/ tilmelding: Psykolog Fagligt Selskab for Klinisk Hypnose.

  • Vi vil på kurset arbejde med hypterapeutiske metoder af særlig relevans for personer med angst og/ eller depression. Metoder, der øger klientens håb & indre ro, kognitiv fleksibilitet, lindring af skyldfølelse & selvbebrejdelser, rumination/ bekymringstanker, årsager og vedligeholdende mekanismer ved angst/depression.
  • Du vil på dette kursus få et overblik over behandlingsforløb med kognitiv/integrativ hypnoterapi. Det er en integrativ terapiform, hvor man integrerer kognitiv terapi, hypnose og psykodynamisk orienteret terapi. Vi vil på kurset arbejde ud fra en cirkulær model for depression, der inddrager de vigtigste empirisk dokumenterede faktorer, som er årsag til og vedligeholdende mekanismer ved depression. Med udgangspunkt i en caseformulering for den enkelte klient tilrettelægges et behandlingsforløb.
  • Se mere om dette kursus her:
  • https://klinisk-hypnose.org/event/hypnose-og-kognitiv-terapi-ved-angst-og-depression/

Modul IV: Angst-depression-traumer, videregående Ego state terapi. Datoer for dette kursus på 2 dage er endnu ikke fastlagt. Det bliver i 2021.

  • Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego state terapi/ hypnoanalyse. Ego State terapi er en psykodynamisk orienteret tilgang, udviklet fra familieterapi og traumebehandling. Metoderne er egnet til bl.a. behandling af traumer, fobier, angst og andre fastlåste følelsesmæssige tilstande. Vi træner SARI-modellen (regression til tidligere traumer/ bagvedliggende årsager til fastlåste symptomer og psykiske tilstande) efter Phillip & Frederick’s metode. Samt Watkins & Watkins metode, hvor klientens møder sine forskellige konfliktfyldte og ressourceorienterede ego states i et trygt rum mhp. heling (”den indre familieterapi”). Ego state terapi er en effektiv metode til at opnå hurtigere og dybere lindring for en klient, fordi man arbejder med klientens kerneproblematik. Metoden er dermed et “must” for en hypnoterapeut at kunne.(Se evt. beskrivelse af metoden under hjemmesidens tekst om “Ego-State terapi”).

Kursus modul I  & IV foregår  på klinikken, hvor vi har et undervisningslokale og en række terapilokaler til rådighed. Deltagerne træner undervejs metoderne i grupper, og får således personlige oplevelser med hypnose både som klient og terapeut. I frokostpausen går vi på restaurant i nærheden.

Imellem kursusdagene er der mulighed for at deltage i trænings- og supervisionsgruppe. Det er vigtigt at træne metoderne imellem kursusdagene – på bekendte, på sine klienter og /eller i en træningsgruppe for at få det optimale udbytte. Som andre psykoterapeutiske metoder kræver hypnoterapi øvelse.

Vi anbefaler dig et samlet uddannelsesforløb i hypnoterapi, da det giver det bedste udbytte til at arbejde med dybereliggende og vanskelige problematikker som f.eks. traumer og kroniske depressive tilstande. Du kan tilmelde dig kurserne enkeltvis, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du ønsker et længere forløb. Det kan også være, du har taget grundkursus/-kurser andre steder, men ønsker at få bygget mere på eller opnå mere sikkerhed i forhold til at arbejde uden færdige scripts.

Tilmeldingsfrist er senest 1 måned før kursusstart.

Hvis du ønsker mere viden om klinisk hypnose, inden du evt. tilmelder dig kurserne, kan du download artikler om hypnoterapi  her.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Klinisk hypnose kurserne modul I og  IV foregår i Psykologhuset Sdr. Palæ, Sønder Allé 10,  Aarhus C. 1. kursusdag er kl. 10.00-17.00 og 2. kursusdag kl. 09.00-16.00. Kurset i angst-depressions behandling foregår i Dansk Psykologforening, København.

Prisen for kurserne i Århus, Modul I og II er 3600 kr. pr. modul.

Max. 15 deltagere.

Tilmelding sker pr mail til kaervang@pc.dk. Tilmelding = betaling. Tilmelding til et kursus er bindende, når indbetalingen har fundet sted. Tilmeldingsfristen er 4 uger før kursusstart. 

Et evt. afbud til et kursus skal ske inden tilmeldingsfristen til det pågældende kursus.  Ved senere afbud skal der – uanset årsagen – betales fuld kursuspris, med mindre vi har en kursist på venteliste, som kan træde til. Har man indbetalt kursusprisen før tilmeldingsfristen og melder afbud før denne frist, får man det fulde kursusbeløb tilbagebetalt, dog fraregnet et administrationsgebyr på 300 kr.

Kurserne kan godkendes til flere af psykologernes specialistuddannelser. Hvert kursusmodul tæller i Specialistuddannelsen i Psykoterapi voksne. Dog godkendes max. 30 timer med hypnose. Kursusdagene tæller desuden under Specialistuddannelsen i sundhedspsykologi voksne samt under Psykolopatologisk Specialistuddannelse. Underviser er Specialist & Supervisor i Psykoterapi, og dermed godkendt til at kunne varetage specialistuddannelse af psykologer.

Ønsker du selv at prøve hypnose først?

Det er en god idé at have erfaringer med hypnoterapi på egen krop inden eller under en uddannelse i hypnoterapi. Jeg vil derfor anbefale at du tilmelder dig egen terapi i hypnose. Gerne i gruppe, så du oplever læring ved at være vidne til andres hypnosebehandling.