Tilbud til professionelle

Ledige lokaler i Psykologhuset Sdr. Palæ: Mangler du som behandler et kliniklokale, så læs mere under menupunktet Lokaleudlejning Aarhus.
Måske kunne Psykologhuset Sdr. Palæ være noget for dig? Du kan være med til at samle et hus af psykologer, da jeg p.t. har ledig lokalekapacitet.

Kurser, Supervision og Egenterapi til professionelle behandlere

Psykologhuset har en række tilbud til professionelle behandlere, der arbejder med psykoterapi (psykologer, psykoterapeuter, psykiatere og alment praktiserende læger):
Kurser i hypnoterapi: Grundkursus i klinisk hypnose i Århus d. 24.-25. oktober 2020 & fortsættelses kursus modul IV (ego state terapi) engang i 2021.

Der afholdes 5 dages kursus i Hypnoterapi ved angst og depression i København i begyndelsen af 2021. Datoer er endnu ikke fastlagt.

Supervision ved Lone Kærvang inden for en integrativ tilgang, med særlig vægt på hypnoterapi, i gruppe (eller individuelt) for psykologer og hypnoterapeuter med psykoterapeutisk baggrund.

Samt egen terapi i gruppe for psykologer og andre behandlere i tilsvarende branche.
Se mere om disse tilbud i de forskellige afsnit.