Tilbud til professionelle

Ledige lokaler i Psykologhuset Sdr. Palæ

.
Efter et godt samarbejdet gennem en årrække med nuværende psykologer i Psykologhuset, står vi ved årsskiftet 2019 over for en større udskiftning af det faste behandlerteam – og dermed også mulighed for ny udvikling af klinikken. Mangler du som behandler et kliniklokale, så læs mere under menupunktet Lokaleudlejning Aarhus. Måske kunne fællesskabet i Psykologhuset Sdr. Palæ være noget for dig?

Kurser i klinisk hypnose, supervision og egenterapi til professionelle behandlere

 
Psykologhuset har en række tilbud til professionelle behandlere, der arbejder med psykoterapi (psykologer, psykoterapeuter, psykiatere og alment praktiserende læger). Derudover også supervisionstilbud til pædagogisk personale.
Vores kursusafdeling  tilbyder videreuddannelse i klinisk hypnose.
For mere uddybende information om nedenstående kurser, se da menupunktet Kurser.
Supervision i hypnoterapi / integrativ psykoterapi, i gruppe for psykologer og hypnoterapeuter med psykoterapeutisk baggrund. Datoer meldes ud direkte til deltagerne.
Egen terapi i gruppe for psykologer. Datoer meldes ud direkte til deltagerne.

Se mere om disse tilbud i de forskellige afsnit.