Tilbud til professionelle

Ledige lokaler i Psykologhuset Sdr. Palæ

Efter et godt samarbejdet gennem en årrække med psykologer i Psykologhuset, står vi nu over for en større udskiftning af behandlerteamet – og dermed også mulighed for ny udvikling af klinikken.
Mangler du som behandler et kliniklokale, så læs mere under menupunktet Lokaleudlejning Aarhus.
Måske kunne Psykologhuset Sdr. Palæ være noget for dig?

Supervision og egenterapi til professionelle behandlere

Psykologhuset har en række tilbud til professionelle behandlere, der arbejder med psykoterapi (psykologer, psykoterapeuter, psykiatere og alment praktiserende læger):
Supervision ved Lone Kærvang inden for en integrativ tilgang, med særlig vægt på hypnoterapi, i gruppe (eller individuelt) for psykologer og hypnoterapeuter med psykoterapeutisk baggrund.

Supervision ved Lina Guldbrandsen inden for en integrativ tilgang, med særligt vægt på psykodynamisk terapi , adfærdsterapi (ACT og KAT), samt eksistentiel tænkning.

Samt egen terapi i gruppe for psykologer og andre behandlere i tilsvarende branche.
Se mere om disse tilbud i de forskellige afsnit.