Tilbud til professionelle

Udlejning af kliniklokaler: p.t. er et rum på 12 m2 ledigt pr. 1. marts 2021. Se mere under lokaleudlejning. Vi er 6 privat praktiserende psykologer i huset, når alle lokaler er udlejet.

Kurser, Supervision og Egenterapi til professionelle behandlere

Psykologhuset har en række tilbud til professionelle behandlere, der arbejder med psykoterapi (psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, alment praktiserende læger og andre med klinisk praksis):
Kurser i hypnoterapi:

Grundkursus i klinisk hypnose i Århus er netop afholdt. Dato for nyt kursus er endnu ikke fastlagt.

Der afholdes 2 x 2 dages kursus i Integrativ terapi med hypnoterapeutiske metoder i f.t. bl.a. angst og depression den 17.-18. april og 5.-6. juni 2021 i Psykologhuset i Århus. Samt Kursus modul IV (ego state terapi, videregående hypnoterapi kursus) d. 11.-12. sep. 2021.

Supervision ved Lone Kærvang inden for en integrativ tilgang, med særlig vægt på hypnoterapi, i gruppe (eller individuelt) for psykologer og hypnoterapeuter med psykoterapeutisk baggrund.

Samt egen terapi i gruppe for psykologer og andre behandlere i tilsvarende branche. Ny gruppe starter op den 20.04.2021.
Se mere om disse tilbud i de forskellige afsnit.