Tilbud til professionelle

Ledige lokaler i Psykologhuset Sdr. Palæ

Mangler du som behandler et kliniklokale, så læs mere under menupunktet Lokaleudlejning Aarhus. Måske kunne Psykologhuset Sdr. Palæ være noget for dig? Du kan blive en del af et klinikfællesskab, da jeg p.t. har ledig lokalekapacitet.

Kurser, Supervision og Egenterapi til professionelle behandlere

Psykologhuset har en række tilbud til professionelle behandlere, der arbejder med psykoterapi (psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, alment praktiserende læger og andre med klinisk praksis):
Kurser i hypnoterapi:

Grundkursus i klinisk hypnose i Århus er netop afholdt. Dato for nyt kursus er endnu ikke fastlagt.

Der afholdes 5 dages kursus i Integrativ Kognitiv terapi med hypnoterapeutiske metoder i f.t. bl.a. angst og depression den 22.-24. jan. & 17.-18. april 2021. Kurset skulle have været afholdt i Dansk Psykolog Forening i København, men pgraf Coronarestriktioner kan vi ikke være i deres lokaler. Kurset er derfor flyttet til Psykologhuset i Århus.

Kursus modul IV (ego state terapi, videregående) d. 10.-11. sep. 2021.

Supervision ved Lone Kærvang inden for en integrativ tilgang, med særlig vægt på hypnoterapi, i gruppe (eller individuelt) for psykologer og hypnoterapeuter med psykoterapeutisk baggrund. Tilmelding til supervisionsdag d. 4. dec. 2020 er mulig.

Samt egen terapi i gruppe for psykologer og andre behandlere i tilsvarende branche.
Se mere om disse tilbud i de forskellige afsnit.